Valdas Aleknavičius ir jo komanda: žmonėms tarnaujanti savivalda!

Mielieji,

Kandidatuodamas į Kalvarijos savivaldybės merus, siekiu atstovauti Jūsų interesams, todėl man labai svarbus Jūsų palaikymas. Tikiu, kad balsuodami už kandidatus vertinsite jų darbus, o ne pažadus. Viliuosi, kad Jums, kaip ir man, svarbu siekti, kad tolygiai vystytųsi ne tik savivaldybės centras, bet ir kaimiškosios vietovės.

Niekada tuščiai nieko nežadėjau, dirbu Kalvarijos savivaldybės labui nuo pat savivaldybės sukūrimo. Dalyvavau formuojant savivaldybės administracijos struktūras. Rengiu sprendimus, teikiu siūlymus tiek būdamas valdančiųjų daugumoje, tiek ir opozicijoje.

Rinkimuose dalyvauju su Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partija (TS-LKD) nuo pat savivaldybės įkūrimo, nekeičiau nei partijos, nei įsitikinimų dėl asmeninės naudos. Mano atstovaujamai partijai būnant daugumoje, savivaldybėje būdavo užtikrinamas stabilumas, išvengiant kėdžių stumdymo ir perversmų.

Daugiau nei dešimt metų dirbau su LEADER priemone, kurios pagrindinis principas – iniciatyva iš apačios, sugebu išklausyti ir rasti visiems naudingus sprendimus.

Esu komandinio darbo šalininkas, manau, kad spendimai turi būti priimami kuo platesniame suinteresuotų asmenų rate, kiek tai leidžia įstatymas, įtraukiant bendruomenės atstovus.

Tvirtai prižadu, dirbsiu negailėdamas jėgų Kalvarijos savivaldybės gyventojų gerovei.

Nuoširdžiai Jūsų,

Valdas Aleknavičius

TS-LKD programos Kalvarijos savivaldybei prioritetai:

  1. KOKYBIŠKAS VIDURINIS IŠSILAVINIMAS KIEKVIENAM

Kiekvienam moksleiviui, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena, privalo būti pasiūlyta kokybiška, visaverčio išsilavinimo galimybė. Tai yra konstitucinė valstybės pareiga, taip pat būtina sąlyga nė vienam moksleiviui nesijausti atstumtu ir valstybės pamirštu. Šiuo tikslu mūsų meras ir savivaldybės tarybos nariai įsipareigoja gerinti švietimo įstaigų būklę, aplinką, mokymosi priemones ir dirbant kartu su nacionalinėmis institucijomis siekti geresnio švietimo darbuotojų darbo užmokesčio. Reorganizuoti ir peržiūrėti švietimo įstaigas, kad kiekvienas savivaldybės mokinys, turėtų pačias geriausias sąlygas – mokslui.  Sudaryti sąlygas mokinių pavėžėjimui, atsižvelgiant į mokinių, bei tėvų poreikius. Mes sieksime suteikti visiems vaikams galimybę tobulėti, rinktis mėgstamą veiklą. Ugdyti pilnavertį žmogų, aktyvios ir reiklios visuomenės pilietį.

  1. KOKYBIŠKOS SVEIKATOS PASLAUGOS KIEKVIENAM

Kokybiškos medicinos paslaugos negali būti nedidelės dalies didžiuosiuose miestuose gyvenančių žmonių privilegija. Kokybiškos sveikatos paslaugos turi būti prieinamos kiekvienam žmogui. Sieksime stiprinti savivaldybės teritorijoje esančių pirminio lygio įstaigų veiklą. Sieksime užtikrinti Kalvarijos ligoninės antro lygio paslaugų teikimą. Šiuo tikslu mūsų meras ir savivaldybių tarybų nariai įsipareigoja investuoti į savo gydymo įstaigų kokybės gerinimą ir siekti, kad vykdant sveikatos įstaigų tinklo optimizavimą būtų priimami tik bendruomenės naudingi sprendimai.

  1. PAGALBA KIEKVIENAI VAIKUS AUGINANČIAI ŠEIMAI

Savivaldybėje privalo būti įgyvendinta reali pagalba vaikus auginančioms šeimoms sistema, kuri turi prasidėti nuo papildomos finansinės paramos, gimus vaikui, teikimo, o taip pat ir psichologinės, socialinės pagalbos tėvams užtikrinimas, siekiant kurti palankiausią vaikams augti aplinką. Šiuo tikslu mūsų meras ir tarybos nariai įsipareigoja tobulinti savivaldybės socialinės paramos vaikams institucijas, specialistų kvalifikaciją ir didinti jų darbo užmokestį, kad į socialinės pagalbos sistemą ateitų tik tikrai motyvuoti, aukštos kvalifikacijos specialistai. Užtikrinti švietimo įstaigų pritaikymą priešmokykliniam ugdymui, atskiros teritorijos, bei patalpos ikimokyklinukams, darželio teritorijų pritaikymas vaikų laisvalaikiui. Užtikrinti esamų ir skatinti naujų Vaikų dienos centrų plėtrą, siekti užtikrinti ilgesnį dienos centrų darbo laiką. Ieškoti būdų dirbančių tėvų vaikams užsiimti papildomomis veiklomis po pamokų.

  1. PALANKI APLINKA KIEKVIENAM NEĮGALIAJAM

Neįgaliems žmonėms palankios aplinkos kūrimas visoje savivaldybės teritorijoje, paslaugų neįgaliesiems užtikrinimas savivaldybės programų pagalba. Tai mums bus griežta tiesykle, vykdant bet kurį statybų ar infrastruktūros renovavimo projektą, miesto aikščių, parkų sutvarkymą. Mūsų tikslas užtikrinti programų neįgaliesiems veikimą visus metus be pertrūkių, kreipiant dėmesį į veiklos tęstinumą.

  1. PSICHOLOGINĖ PAGALBA KIEKVIENAM

Kokybiška pagalba į įvairias krizes patekusiems žmonėms, suteikiant galimybę grįžti į visavertį gyvenimą. Sudėtinė šios pagalbos dalis – veiksmingos prevencinės programos, nukreiptos prieš smurtą, priklausomybes ir įvairių savidestruktyvų elgesį. Nebijoti pasakyti tiesą ar gerą žodį už paprastą, už vargstantį, už ligotą, už gyvenimo sutryptą žmogų, tai vienintelis prasmingas kandidatuojančio į KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBĄ tikslas. Girtuokliavimas, smurtas, asocialus gyvenimo būdas, visos bendruomenės rūpestis. Tik dirbdami kartu įveiksime šias blogybes.

  1. GALIMYBĖ KIEKVIENAM ĮSITRAUKTI Į MIESTO AR SENIŪNIJOS VALDYMĄ

Žmonių įtraukimas į miesto ar seniūnijos valdymą. Esame pasiryžę demokratiškai tartis dėl prioritetų ir strateginių projektų su savivaldybių bendruomenėmis. Tam organizuosime daugiau gyventojų apklausų, pasitarimų su bendruomenėmis ir ieškosime naujų, moderniomis technologijomis grįstų bendruomenių įtraukimo į sprendimų priėmimą priemonių. Sukursime virtualaus bendravimo ir informavimo priemones, kur kiekvienas norintis galės dalyvauti diskusijose ir priimant sprendimus, jam patogiu laiku. Organizuosime nuolatinius, pagal iš anksto numatytą grafiką, susitikimus su gyventojais jiems patogiu laiku.

  1. INVESTUOTOJŲ KURIAMOS GEROS DARBO VIETOS KIEKVIENAM

Akivaizdu, kad europietiškos gerovės kūrimas labai priklauso nuo to, ar žmonės turės gerai apmokamą darbą. Tai yra susiję su savivaldos gebėjimu atrasti ir pritraukti investicijas į konkrečią savivaldybę. Atliksime turimo turto galinčio būti patraukliu investuotojams inventorizaciją. Aktyviai ieškosime investuotojų pasitelkdami tokias organizacijas kaip „Investuotojų forumas“,  „Investuok Lietuvoje“.

  1. GALIMYBĖ KIEKVIENAM LEISTI LAIKĄ PARKE

Žaliųjų erdvių kūrimas ir vystymas. Patogus šiuolaikiškas miestas ir miestelis, bei kaimas neįsivaizduojamas be gyventojų poreikiams pritaikytų, modernių viešųjų erdvių, todėl šią kadenciją visose savivaldybėse teiksime išskirtinį dėmesį žaliųjų erdvių sutvarkymui ir pritaikymui bendruomenių reikmėms.

  1. KULTŪRINIS GYVENIMAS KIEKVIENAM

Kokybiškas bendruomenės gyvenimas nėra įmanomas be gerų kultūrinių paslaugų. Kultūros centrai, teatrai, muziejai, bibliotekos, paveldo objektai ir su visa kultūros sritimi dirbantys žmonės yra Lietuvos tapatybės puoselėjimo vėliavnešiai, pristatantys kiekvieną Lietuvos kampelį ne tik savo šalies žmonėms, bet ir visam pasauliui. Todėl sieksime, kad Kalvarijos savivaldybės teritorijoje veikiantys meno kolektyvai gautų tinkamą finansavimą ir turėtų galimybes garsinti savo kraštą ne tik Lietuvos, bet kitose šalyse vykstančiuose festivaliuose ir konkursuose. Taip pat nepamiršime kultūros darbuotojų, kurių darbo užmokestis yra akivaizdžiai per mažas. Šią problemą sieksime spręsti pečius surėmus Vyriausybei ir savivaldai.

  1. JAUNIMAS IR UŽIMTUMAS

Sieksime pasirūpinti visų gyventojų užimtumu, tiek vaikų, suaugusių, šeimų, tiek vyresnio amžiaus žmonių. Kalvarijoje sėkmingai veikia Trečiojo amžiaus universitetas, vyksta Zumba treniruotės, turime meno, sporto mokyklas. Tačiau savivaldybės kaimuose gyvenantys žmonės vis dar turi mažiau galimybių užsiimti norimomis veiklomis. Sieksime sudaryti sąlygas užsiimti papildomomis veiklomis savo gyvenvietėje. Vienas iš būdų – sudaryti sąlygas lankyti Kalvarijos meno mokyklos užsiėmimus kaimų mokyklose. Sužinoję gyventojų poreikius ieškosime finansavimo įvairiam užimtumui kaimo vietovėse.

Rengsime jaunų šeimų finansavimo programą šeimoms įsikuriančioms Kalvarijos savivaldybėje ir savo vaikus ugdančioms Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose.

 

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Kalvarijos merus Valdo Aleknavičiaus rinkimų sąskaitos. Užs. nr. SG-18-18.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE