Aptarti vaiko globos organizavimo klausimai

Trečiadienį Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriuje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Judita Simonavičienė, vyriausioji specialistė Jūratė Bartkuvienė, VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centras „Šilti namai” direktoriaus pavaduotoja nestacionarioms paslaugoms Raimonda Matukynienė, socialinė darbuotoja – globos koordinatorė Edita Stankevičienė, socialinė darbuotoja Kristina Masteikienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Loreta Urbštienė ir Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Ugnė Aukštakalnienė.
Pasitarime buvo kalbama apie teisės aktus reglamentuojančius laikiną ir nuolatinę globą, pagalbos pinigų šeimos, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolę, SPIS bazės duomenų suvedimo klausimus. Taip pat derinta bendradarbiavimo tvarka tarp institucijų. Susitikimai bendru sutarimu bus rengiami ne mažiau kaip kartą per du mėnesius, tačiau esant poreikiui ir dažniau.
Informuojame, kad šiuo metu savivaldybėje yra parengta 15 vaiko globėjų (rūpintojų) iš jų: 11 asmenų (šeimų), 2 budintys globėjai ir 2 nuolatiniai globėjai. Kazlų Rūdos savivaldybėje yra globojami 28 vaikai, iš jų 6 vaikai auga šeimoje pas globėjus, 22 vaikai auga įstaigose.
Pažymėtina, kad institucinės globos poreikis nuolat mažėja, vis daugiau vaikų pasiima globoti šeimos.

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas