Atidarytas Kosto Jankausko rinkimų štabas

Rugsėjo 21 d. Marijampolėje iškilmingai buvo atidarytas kandidato į savivaldybės merus Kosto Jankausko ir TS-LKD Marijampolės skyriaus rinkimų štabas.

Kaip teigė TS-LKD atstovai, ši vieta P. Butlerienės gatvėje buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes šis jaukus miesto kampelis mena įdomią istorinę praeitį ir tam tikrais aspektais yra susijęs ir su K. Jankausko asmenybe. „Viename iš čia esančių pastatų, pastatytų pagal architekto inžinieriaus Juozo Dragašiaus projektą 1930 m. įsikūrė gaisrinė, kuri turėjo 12 žmonių orkestrą. Kostas ir orkestras – taip pat neatsiejami nuo pat vaikystės. Vėliau 1933 m. antrajame pastato aukšte įsikūrė miesto rotušė ir burmistras Juozas Maurukas. Šis burmistras Marijampolės istorijoje įrašytas kaip labai ūkiškas vadovas, jam vadovaujant mieste buvo sutvarkytos gatvės, skverai, iškilo daug mūrinių pastatų. K. Jankauskas būdamas meru pasiruošęs taip pat ūkiškai tvarkyti miestą. Tad mūsų kandidatui ir jo būsimiems darbams norime palinkėti sėkmės“, – pradėdama šventę kalbėjo Virginija Samuolienė.

Kanauninkas profesorius teologijos mokslų daktaras Kęstutis Žemaitis pabrėžė, kad minint Lietuvai Nepriklausomybės šimtmetį, sugrįžtame į praeitį, kuomet buvo labai svarbu sukurti tvirtus valstybės pamatus, iš naujo organizuoti savivaldą. „Šiandien mums taip pat svarbu, ką veikia Seimo nariai, ministrai, tačiau nepaprastai svarbu kas vyksta mūsų mieste, nes mes čia gyvename. Todėl ši diena ir šis startas mums taip pat labai svarbus, nes tai lemia, kas bus ateityje. Gerbiamas Kostai, jūs ir bendražygiai stovite tarsi prie starto linijos su sava programa, savo siekiais ir numatytais darbais. Noriu palinkėti, kad jūsų programos pagrindiniai akcentai būtų krikščioniškosios vertybės, nes jos yra universalios, nepakeičiamos, bendros visiems. Labai svarbu, kad tas, kuris stos prie valdžios vairo, pats būtų paprastas žmogus ir sugebėtų matyti paprastą žmogų, būtų jautrus tam žmogui, kad gebėtų jį atjausti ir jam padėti, tada viskas bus gerai. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės ir te padeda jums Dievas“, –  linkėjo dvasininkas.

TS-LKD kandidatas į Marijampolės sav. merus K. Jankauskas, sveikindamas susirinkusius, užtikrintai pareiškė: „Mes laimėsime rinkimus. Laimėsime, nes esame stiprūs, mūsų daug, turime tikslus ir esame pasirengę sąžiningam, atviram, komandiniam ir kokybiškam darbui. Merui, kaip bendruomenės lyderiui, reikia ne vienerių metų ūkinės, vadybinės, politinės patirties. Esu įsitikinęs, kad gyvenimo ir darbo jau esu paruoštas ir pats asmeniškai esu pasirengęs mero pareigoms. Visada ir visur dirbau daug, to paties reikalavau ir iš kitų. Esu atviras pokyčiams – nei darbe, nei gyvenime nemėgstu stagnacijos ir stagnatorių. Išradingumas, nuolatinė kūryba, iššūkiai mane „veža“, bet kaip racionalus žmogus labai vertinu strateginę drausmę, aktyvumą ir protu pamatuojamus dalykus. Kaip ūkiškas žmogus mėgstu tvarką visur – ir mintyse, ir ūkio reikaluose, ir politikoje. Ūkiškas požiūris apsaugo nuo problemų, duoda didesnę grąžą biudžetui, gerina miesto ūkį. Vertinu operatyvią reakciją į pokyčius, orientaciją į rezultatą, o ne į procesą. Pagal pirmąją profesiją esu statybininkas, tad mano nuostata tokia, kad pradėjęs statyti namą, visada sėkmingai turi jį baigti ir dar aplinką sutvarkyti. Savivaldybės politiko uždavinys padaryti, kad augtų gyventojų gyvenimo kokybė, miestas būtų patogus gyventi, o tvarka būtų ne tik miesto centro kiemeliuose, bet ir atokiuose daugiabučių kiemuose. Savivaldos vadovai turi dirbti taip, kad žmonėms Marijampolėje būtų gyventi smagu“.

Pasveikinti kandidatą atvyko Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Paulius Saudargas. Jie akcentavo, kad K. Jankauskas yra patikimas, darbštus, komandos žmogus, tad būtent toks vadovas reikalingas savivaldybei ir linkėjo rinkimuose sėkmės.

Buvo pristatyti TS-LKD kandidato į Marijampolės sav. merus K. Jankausko rinkimų štabo nariai. Štabo vadovas – TS-LKD narys Juozas Budreika, jo pavaduotojai Kęstutis Traškevičius, Andrius Vyšniauskas, Edita Kuralavičienė, Jonas Bieliauskas, Tomas Leseta.

TS-LKD kandidato į Marijampolės sav. merus K. Jankausko  rinkimų štabas P. Butlerienės g. 6 dirbs kasdien nuo 10 iki 18 val. Gyventojai čia galės užsukti ir padiskutuoti jiems rūpimais klausimais, teikti pasiūlymus, dalintis idėjomis.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai įvyks 2019-ųjų kovo mėnesį.

Milda Kudirkaitė.

Kandidatas į Marijampolės sav. merus K. Jankauskas savo bendražygiams ir atidarymo šventės dalyviams pristatė užsibrėžtus tikslus.
TS-LKD kandidatui į Marijampolės sav. merus K. Jankauskui  linkėta mokėjimo įsiklausyti į paprastą žmogų ir Dievo palaimos darbuose.
Šventės  dalyviai buvo vaišinami K. Jankausko įvairiausių skonių bičių medumi.

 

 

K. Jankauskas savo svečius pamalonino gražia muzika ir paties atliekamomis dainomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politinė reklama.

Bus apmokėta iš kandidato į Marijampolės merus Kosto Jankausko rinkimų sąskaitos. Užs. nr. SG-18-2.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas