Daugiau nei 100-e Lietuvos mokyklų vyks„Vaiko konstitucijos pamoka” penktokams

Kovo 12 dieną visoje Lietuvoje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba daugiau nei 100 mokyklų organizuoja „Vaiko konstitucijos pamoką“ šalies penktokams.

 Šios akcijos partneris – Lietuvos moksleivių sąjunga. Aktyvūs šios sąjungos nariai pasirinktose mokyklose taip pat ves „Vaiko konstitucijos pamoką“ penktokams.

Renginio metu vaikai bus supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis, kurios apibrėžtos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, bei bus priminta, kur reikėtų kreiptis pagalbos, jeigu patiria patyčias, smurtą ar jaučiasi skriaudžiami. Šiais metais lapkričio 20 d. šiai Konvencijai sukaks jau 30 metų.

Kiekvienam pamokos dalyviui bus įteikta atminimo dovana –„Vaiko konstitucija“.

Primename, kad pagrindinės vaiko teisės yra: teisė į vardą ir pilietybę, teisė gauti išsilavinimą, teisė gyventi visavertį gyvenimą, teisė turėti savo nuomonę ir ją reikšti, teisė žinoti savo tėvus ir bendrauti su jais, teisė būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto, teisė turėti asmeninį gyvenimą ir laisvę, teisė vartoti gimtąją kalbą.

 Pagrindinės vaiko pareigos yra: mokytis, gerbti savo tėvus ir globėjus bei kitus asmenis, saugoti savo sveikatą, gerbti savo valstybę ir įstatymus, laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių ir kt.

Primename, kad vaikas, patiriantis smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą, patyčias ar kt.), turėtų kreiptis į: į suaugusį žmogų, kuriuo pasitiki; į „Pagalbos vaikams“ liniją; skubiais atvejais, jei gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, skambinti nemokamu tel. nr. 112; į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių (galima kreiptis anonimiškai, telefonu, el. paštu, paštu); skambinti į nemokamai emocinę paramą teikiančias linijas („Vaikų linija“, „Jaunimo linija“).

Su „Vaiko konstitucija“ galite susipažinti čia:

http://vaikoteises.lt/media/file/2019/Vaiko-Konstitucija.pdf

Mokyklų sąrašas:

Marijampolė:

 1. Jono Totoraičio progimnazija
 2. Petro Armino pagrindinė mokykla
 3. „Ryto“ pagrindinė mokykla
 4. Marijampolės marijonų gimnazija
 5. „Šaltinio“ progimnazija

Kalvarija:

 1. Sangrūdos gimnazija

Kazlų Rūda:

 1. Valdorfo progimnazija

Vilkaviškis:

 1. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
 2. Kybartų „Saulės“ progimnazija
 3. Virbalio pagrindinė mokykla
 4. Gražiškių gimnazija

Šakiai:

 1. Sintautų pagrindinė mokykla
 2. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija
Jums gali patikti

Komentavimas negalimas