Domėjosi ES investicijų teikiamomis galimybėmis neįgaliųjų reikmėms

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga bendradarbiaudama su Lietuvos neįgaliųjų forumu sausio 9 d. Vilkaviškio socialinės pagalbos centre mūsų rajono neįgaliųjų organizacijų, socialinės globos įstaigų, visuomeninių organizacijų, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, atstovams bei Savivaldybės specialistams organizavo seminarą „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“.

Seminaro tikslas – skatinti neįgaliųjų bei kitas nevyriausybines organizacijas, įvairių bendruomenių atstovus domėtis Europos Sąjungos investicijų skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, projektų įgyvendinimu ir jų rezultatais socialinės įtraukties, lygių galimybių visoms socialinėms grupėms srityse. Seminaro metu buvo pristatytas buvusių ir ateinančių finansavimo laikotarpių ES lėšų panaudojimas.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Jis pabrėžė, kad Savivaldybėje siekiama gerinti socialinių paslaugų sistemą, didinti neįgaliųjų užimtumą, daug dirbama įgyvendinant būsto pritaikymo neįgaliesiems programą.

Neįgaliųjų reikalų departamento vykdomas aktyvias neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės pristatė šio departamento direktorė Asta Kandratavičienė.

Informacinį renginį pratęsė mūsų rajono atstovai. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė  papasakojo apie Vilkaviškio miesto VVG projektines idėjas, kaip skatinti savanorišką veiklą pagalbai namuose. Apie specialiųjų poreikių vaikų galių stiprinimą ir jų socializacijos užtikrinimą kalbėjo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Dainora Daniliauskienė.

CPVA Struktūrinių fondų ir investicijų II departamento Socialinės apsaugos projektų skyriaus viršininkė Justina Jakštienė kalbėjo apie jau įvykdytus projektus neįgaliųjų integracijos srityje (socialiniai, švietimo ir sveikatos apsaugos projektai).

Vykdomą institucinės globos pertvarką ir įkurtus grupinio gyvenimo namus pristatė Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, o Savivaldybės Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Grigaliūnaitė apžvelgė miesto ir kaimo viešųjų erdvių sutvarkymo projektus, pritaikant infrastruktūrą negalią turintiems žmonėms.

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės įgyvendinamų projektų gerąja patirtimi dalijosi jos pirmininkė Lina Kružinauskienė. Ji pristatė Gudkaimio bendruomenės Savarankiško gyvenimo namų kūrimo patirtį.

Užimtumo tarnybos prie SADM Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė pristatė neįgaliųjų įsidarbinimą skatinančias priemones, akcentavo vykdomą Savarankiško užimtumo rėmimo programą neįgaliesiems.

Vilkaviškio rajone pradėtos teikti kompleksinės paslaugos šeimoms. Apie įgyvendinamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ kalbėjo Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė. Ji taip pat išsamiai pristatė būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikį ir Savivaldybės atliktus darbus.

Integralias socialinės globos ir slaugos priemonės pristatė Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas.

Renginyje paliesta ir neįgalaus jaunimo tema. Apie jų dienos užimtumą ir mūsų rajone jiems siūlomas socialinės globos paslaugas kalbėjo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorė Rita Mickuvienė, o Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos direktorė Lilija Žilinskienienė apžvelgė jos vadovaujamos mokyklos veiklos sritis, teikiamą pagalbą intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 21 m.

Vilkaviškio savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas