Dygsta poeto pasėti grūdai

Nors poetas Kazys Bradūnas jau nuo 2009 metų ilsisi Vilniuje,  Antakalnio kapinėse esančiame Menininkų kalnelyje, vis dėlto į tėviškės žemę byra jo kūrybos grūdai, kalasi nauji daigeliai. Suprantama, pasakyta perkeltine prasme, o iš tikrųjų kalbama apie mokinių kūrybinių darbų konkursą „Gimtinės taku“, skirtą poetui Kaziui Bradūnui atminti.

2019 m. kovo 29 d. vyko jau antrasis Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės šeimos inicijuoto konkurso „Gimtinės taku“, skirto poetui Kaziui Bradūnui, baigiamasis renginys. Jaukioje Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos salėje kvepėjo obuoliais – gimnazistai nustebino auditoriją meniškai įprasminę grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio gyvenimo epizodus pasitelkdami kitų menininkų, tarp jų ir poeto Kazio Bradūno, kūrybą. Tokios kompozicijos įkvėpti, jaunieji kūrėjai, pateikę darbus konkursui „Gimtinės taku“, buvo labai atviri: papasakojo apie kūrybinius ieškojimus, sėkmes ir nesėkmes, atradimus. Jų pasakojimus šildė jautrios gimnazijos merginų dainos, duetas iš Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro. Šio renginio viešnios ir rėmėjos – poeto Kazio Bradūno dukra Elena ir anūkė Vaiva – įsitikino: toks konkursas turi prasmę, poeto kūryba augina jaunus žmones, atveria jų kūrybines galias.

Galima apie konkurse „Gimtinės taku“ dalyvavusius jaunuosius kūrėjus rašyti daug ir smulkiai, nupasakoti, kas vyko, kas ką ir kaip pasakė, kas buvo po to, bet svarbiausia – kad jiems pristatant savo darbą beveik anatomiškai pamatai, atrodytų, nematomus dalykus: jautrumą, sielos virpesius, gerumą. Šiaip pažvelgus – paprasti mokiniai, dauguma vilkintys mokyklų uniforminiais švarkeliais. Ryte ar po pamokų jų gali sutikti daug. Jie praeis, ir nepastebėsi, kokią minčių brandą nešasi savo viduje.

Konkursui buvo pateikta 12 kūrybinių darbų: eilėraščių, esė, nuotraukų, piešinių su refleksijomis ir kitų vizualizacijų: vaizdo filmas, kompiuterinis žaidimas, senosios lietuviškos sodybos maketas ir pan. Elena Bradūnaitė-Aglinskienė labai džiaugėsi kiekvieno mokinio darbu, kiekvieną skatino puoselėti savo kūrybinius gebėjimus, kasdienybėje nepasiduoti skubėjimui, paviršutiniškumui. Spausdama ranką darbus jautriai pristačiusiems mokiniams, poeto dukra įteikė dovanėles su kiekvienam dalyviui skirtais atvirlaiškiais, kurių įrašai parodė, kaip atidžiai buvo vertinamas kiekvienas darbas, kiek kartų jis analizuotas, kiek visuose įžvelgta pozityvumo ir supratimo. Įteikdama padėkas, mokinius taip pat sveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.

Elenutė (taip šiltai ją vadina visoje Lietuvoje) dovanojo ir knygų gimnazijoms, Vilkaviškio viešajai bibliotekai. Ją sužavėjo Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos bibliotekos parengta poeto Kazio Bradūno leidinių paroda, kuri buvo kūrybiškai įkomponuota sename kelioniniame lagamine. Dabar ši paroda pasipildė naujais leidiniais. Išvykdamos viešnios paliko Gyvosios poezijos serijos knygelę „Ir nebijok“ mokytojams, rengusiems mokinius konkursui „Gimtinės taku“.

Visiems, atvykusiems į Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos salę, įspūdinga dovana buvo ir poeto Kazio Bradūno anūkės Vaivos, Elenutės dukters, muzikinis kalbėjimas. Kazio Bradūno namuose rastomis kanklėmis pritardama, ji išdainavo nuostabius poetinius tekstus, sukurdama nenusakomą užburiantį potyrį.

Kazio Bradūno kūryba, vis giliau atrandama mūsų krašto jaunimo, augina šviesų, dorą, kūrybišką pilietį.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas