Gyventojų pajamų didinimas ir skurdo mažinimas – svarbiausi Seimo rudens sesijos darbai

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 10 val. parlamentarai susirinks į eilinę Seimo III (rudens) sesiją. Svarbiausius Seimo sesijos darbus pristatys Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, o Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Rudens sesijos programa sudaryta atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus. Po projekto pateikimo vyks jo svarstymas Seimo komitetuose ir frakcijose.

Įregistruotame sesijos darbų programos projekte įrašyti beveik 530 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti per 150, Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 7, Seimo nariai (frakcijos) – beveik 250 įstatymų projektų (be lydimųjų teisės aktų projektų).

Vieni svarbiausių sesijos darbų – gyventojų pajamų didinimas, skurdo mažinimas, dirbančių žmonių padėties gerinimas bei kova su korupcija.

„Seimo rudens sesija, pagal pateiktus svarstyti projektus, atspindi Lietuvos žmonių lūkesčius. Visi laukia ir nori matyti Seimo pastangas ir realius darbus, sprendžiant socialinio pažeidžiamumo ir atskirties,  pajamų nelygybės, korupcijos, saugumo klausimus“, – šiandien susitikęs su Seimo komitetų pirmininkais bei Vyriausybės nariais sakė Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Seimo vadovas pakvietė visus parlamentarus susitelkti bendram darbui. „Įstatymų leidyboje neturėtų būti lenktyniaujama. Teisės aktų projektų skaičius neturėtų būti Seimo nario produktyvumo rodiklis. Įstatymų leidėjo darbas turėtų būti solidus, o sprendimai išdiskutuoti ir brandūs“, – rudens sesijai pasirengti skirtame posėdyje sakė V. Pranckietis.

Rudens sesijoje bus sprendžiamos socialiai pažeidžiamiausių visuomenės narių problemos. Seimas sieks stiprinti šeimas, plės finansines paskatas ir paslaugas jaunoms bei vaikus auginančioms šeimoms, bus tęsiama vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka, neįgaliųjų poreikių, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, bus mažinamos vaistų kainos ir skatinama sveika gyvensena.

Vienas pagrindinių darbų – 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas. Seimas svarstys projektus, susijusius su mokesčių sistemos tobulinimu bei sąlygų gerinimu ekonomikos augimui.

Sesijos metu didelis dėmesys bus skiriamas ir valstybės saugumui – tarp prioritetinių Seimo darbų – ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtra ir šalies kibernetinis saugumas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimas ir energetikos politikos tikslai ir gairės iki 2050 m., kova su korupcija.

Švietimo, kultūros ir mokslo srityse Seimas sieks kokybės bei efektyvumo. Čia ypatingas dėmesys bus skiriamas profesiniam mokymui ir šios sistemos pertvarkai. Bus diskutuojama apie didesnį kultūros vaidmenį valstybės ir visuomenės gyvenime.

Tarp svarbių sesijos darbų ir viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas – valstybės tarnybos patrauklumo ir efektyvumo didinimas, modernizavimas ir depolitizavimas, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas, darni regionų plėtra.

Rudens sesijoje tikimasi svarstyti ir priimti Seimo Pirmininko inicijuotos darbo grupės parengtą Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą, kurio tikslas – aiškiai ir be galimybių interpretacijoms apibrėžti parlamentarų teises, pareigas ir atsakomybę tų pareigų nesilaikius. Tarp kitų pokyčių projektas numato ir mažesnes parlamentines lėšas bei finansinę atsakomybę nelankantiems posėdžių parlamentarams.

LR Seimo kanceliarijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.