In Memoriam. Netekome Bartninkų krašto šviesuolio, buvusio seniūno Petro Čirvinsko

2019 m. sausio 6-ąją į Amžinatvę išėjo buvęs Bartninkų seniūnas Petras Čirvinskas. Jo išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo artimiesiems, buvusiems bendradarbiams, pažįstamiems, bet ir Bartninkų krašto žmonėms.

Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai, kolegos ir visas kolektyvas jį pažinojo kaip puikų seniūną, visuomet aktyvų, pilną iniciatyvų ir energijos, kompetentingą, išskirtinį, patikimą, itin atsakingą ir pareigingą darbuotoją, reiklų sau ir kitiems, ne tik pedantiškai atliekantį kiekvieną jam pavestą darbą, bet ir draugišką, puikų kolegą.

Petras Čirvinskas gimė 1948 m. gegužės 1 d. Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnijoje, Vygrelių kaime. Ten ir augo, tad nuo mažens išvaikščiojo aplinkinius miškus, puikiai pažinojo kiekvieną pievą.

P. Čirvinskas mokėsi Vilniaus inžineriniame statybos institute, baigė autotransporto inžinieriaus specialybę.

Daug metų dirbo autotransporto įmonėje inžinieriumi, vėliau pradėjo dirbti Bartninkų mokykloje braižybos ir darbų mokytoju.

Daugelį metų neįsivaizdavome Bartninkų seniūnijos gyvenimo ir veiklos be šio žmogaus. P. Čirvinskas seniūnijos seniūnu dirbo trylika metų – nuo 2000-ųjų iki 2013 metų.

Bartninkų seniūnijos žmonės jį neabejotinai prisimena ir prisimins kaip didelį savo krašto puoselėtoją, mylėjusį savo seniūniją ir jos žmones, visuomet dėmesingą ir rūpestingą, mokėjusį rasti bendrą kalbą ir ištarti gerą žodį ir mažiems, ir dideliems. Jautrų kitų rūpesčiams ir visuomet pasirengusį padėti nelaimėje. Šio žmogaus pastangomis būdavo organizuojami puikūs kultūros renginiai, jam labai rūpėjo aplinkos tvarkymo klausimai, buvo tikras gamtos mylėtojas ir puoselėtojas.

Būdamas seniūnu P. Čirvinskas daug dėmesio skyrė teritorijos aplinkai tvarkyti. Jo vadovavimo laikotarpiu Lakštučių ir Geisteriškių gyvenvietėse įruoštos poilsio zonos – iškasti tvenkiniai, įrengtos krepšinio ir futbolo aikštelės, prižiūrimos visos senosios kaimų kapinės, iš esmės sutvarkytos Vinkšnupių kaime esančios totorių kapinės. Taip pat sutvarkyta Piliakalnių piliakalnio ir Svirkalnio aplinka, rūpinosi Maumedyno sutvarkymu ir pritaikymu lankytojams. Gamtos mėgėjams čia įrengtos poilsio aikštelės. P. Čirvinsko iniciatyva pastatyti Bartninkų miestelio ženklai, centrą papuošė unikali akmeninė skelbimų lenta.

P. Čirvinskas labai mėgo akmens darbus. Artimiesiems, pažįstamiems jis yra padaręs paminklų, jo iškaltu akmeniu papuoštas įvažiavimas į Gražiškių miestelį, padaryta daug kitų meninių darbų, kurie puošia įvairias Vilkaviškio rajono vietas.

Visi pažinojusieji P. Čirvinską patvirtins, jog jis buvo ne tik pareigingas seniūnas, bet ir nepaprastai meniškas ir jautrus žmogus.

Liūdime dėl P. Čirvinsko mirties ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai, artimiesiems, kolegoms, visai Bartninkų krašto bendruomenei ir visiems žmonėms, pažinojusiems šią iškilią asmenybę.

 

***

Velionis antradienį bus pašarvotas Bartninkų bendruomenės namuose. Laidotuvės vyks trečiadienį: 11 val. – šv. Mišios, po jų velionis bus išlydėtas į Gražiškių kapines.

 

Vilkaviškio savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE