Įmonių atestavimas

Įmonių atestavimas–procedūra, kurios metu Atestavimo komisija, patvirtinta aplinkos ministro, tikrina bei vertina konkrečios įmonės pasirengimą vykdyti veiklą ypatingos kategorijos statiniuose. Jeigu atestavimo metu nerandama jokių pažeidimų, patvirtinamas parengtų dokumentų tinkamumas, tuomet komisija per nustatytą laikotarpį išduoda atestatą. Europos Sąjungos bei kitų valstybių statybos bendrovių veiklos dokumentai yra vertinami, remiantis jų atitikimu mūsų šalies teisinei bazei.

Iš tiesų, įmonių atestavimas yra priemonė, padedanti reguliuoti statybos rinką, t.y. užtikrinti statinių saugumą, padeda išvengti įvairių nelaimių statybų aikštelėje, statybinių klaidų, kurias lemia nepakankama statybininkų kompetencija ar pačios statybų įmonės kompetencijos trūkumo (tai reiškia – netinkamo darbų planavimo). Juk jeigu norime, kad statybos darbai būtų sėkmingai atlikti, pirmiausia juos reikia tinkamai suplanuoti.

Galima teigti, jog įmonių atestavimas yra vienas iš svarbiausių procedūrų, leidžianti įvertinti konkrečių įmonių galimybes atlikti joms pavestus darbus bei jų patikimumą. Jeigu įmonė turi atestatą, tai yra tarsi patvirtinimas, kad ji yra patikima ir galima su ja sklandžiai bendradarbiauti. Tai yra statybos įmonė, kuri yra subūrusi kvalifikuotų, ilgametę darbo patirtį turinčių specialistų komandą, sugeba įgyvendinti klientų pageidaujamus novatoriškus sprendimus, kad pastatytas statinys atitiks visus saugumo reikalavimus, statybos procesas vyks sklandžiai bei saugiai.

Taigi yra keturios pagrindinės priežastys, kodėl atestuotos įmonės (nebūtinai dirbančios statybų srityje) yra saugios, patikimos žmonėms. Tokios įmonės turi būti:

  • sertifikuotos sertifikavimo įstaigos, kuri turi patvirtinti, kad ji atitinka pramonės saugumo standartus;
  • patvirtintos nepriklausomos institucija, kad būtų užtikrinta, jog konkreti įmonė atitinka Vyriausybės keliamus tapatybės užtikrinimo standartus;
  • atitinkančios jų sutartyse su Ministrų kabinetu nustatytus reikalavimus;
  • atitinkantys duomenų apsaugos įstatymus.

Atestavimas (arba kitaip sertifikavimas) pagal informacijos saugumo standartus

Sertifikuotos įmonės turi turėti tinkamas informacijos saugumo valdymo sistemas, kad galėtų rūpintis žmonių duomenimis ir saugoti juos.Jos turi būti patvirtintos, kaip atitinkančios informacijos saugumo valdymo standartą. Tai rodo, kad įmonė turi galimybes saugiai prižiūrėti informaciją ir nuolat tobulina informacijos apsaugos priemones.

Pagal dabartinę sutartinę sistemą tai yra standartas ISO27001 – tarptautinis informacijos saugumo valdymo standartas. Žinoma, galima pasirinkti ir kitus panašius standartus.

 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas