Įmonių pajamos Lietuvoje auga! Bent jau taip teigia statistikos departamentas…

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių1 pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 19,1 mlrd. EUR ir jos buvo didesnės (6,2 proc.) nei praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį nefinansinės įmonės uždirbo 1,2 mlrd. EUR ikimokestinio pelno, kuris, palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 28,5 proc. Didžiausią įtaką pelno augimui turėjo išaugęs elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo bei rafinuotų naftos produktų gamybos įmonių ikimokestinis pelnas.

Daugiausia ikimokestinio pelno (beveik 132 mln. EUR) uždirbo nekilnojamojo turto operacijų veiklos ir prekybos (130,9 mln. EUR) įmonės. Nors prekybos įmonės uždirbo daug ikimokestinio pelno, jų pelnas 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo beveik 42 proc. Didžiausius nuostolius praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį patyrė žvejybos ir akvakultūros (4,8 mln. EUR) ir apgyvendinimo veiklos (3,3 mln. EUR) įmonės.

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį 60,7 proc. įmonių dirbo pelningai. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pelningai dirbančių įmonių dalis padidėjo 0,4 procentinio punkto. Beveik visos kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos bei pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos įmonės veikė pelningai.

Vidutinis įmonių pelningumas2 sudarė 6,2 proc. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, įmonių pelningumas padidėjo 1,1 procentinio punkto. Pelningiausios buvo farmacijos bei nekilnojamo turto operacijų įmonės.

2016 m. šalies įmonės gavo 70,3 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 4,9 mlrd. EUR ikimokestinio pelno. Palyginti su 2015 m., įmonių pajamos padidėjo 2,6 proc., pelnas – 16,9 proc.

Nefinansinių įmonių pelnas prieš apmokestinimą 20102016 m.

Mlrd. eurų

1 AB, UAB, valstybės (savivaldybės) įmonės, kooperatinės bendrovės (be žemės ūkio veiklos įmonių).

2 Ikimokestinio pelno (nuostolio) ir pajamų, gautų pardavus prekes ir paslaugas, santykis.

2017 m. pirmojo ketvirčio įmonių finansinius rodiklius skelbsime 2017 m. birželio 12 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.