INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos bendras projektas

2017 m. rugpjūčio 23 d. Kalvarijos savivaldybės administracijoje vyko projekto „Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione” Nr. LT-PL-1R-007 partnerių darbinis susitikimas, kuriame dalyvavo Balstogės Dambrovos (Lenkija) ir Štabino valsčių (Lenkija) delegacijos.

Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis projekto įgyvendinimo planas: gelbėjimo aprangos įsigijimas, bendrų pratybų organizavimas, projekto viešinimo priemonių įsigijimas.

2017 m. rugpjūčio 22 d. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė Vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilio su įranga pirkimo sutartį su UAB „Iskada”.

Projekto tikslas – sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijoje.

Projekto trukmė – 18 mėn. Bendras projekto biudžetas – 862 470,00 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 733 099,50 Eur, partnerių dalis – 129 370,50 Eur.

Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 294 016,00 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 249 913,60 Eur., 85 proc.

Projektas bus įgyvendintas iki 2018 m. birželio 30 d.

Kalvarijos savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X