Investiciniai projektai dūlėja ministerijų klerkų stalčiuose

Pagal Marijampolės regiono integruotų teritorijų vystymo programą, per 2014–2020 metus planuojama įgyvendinti priemonių už daugiau kaip 19 mln. Eur, iš jų beveik 16 mln. Eur yra Europos Sąjungos lėšos. Tačiau kol kas iki 2016 m. pabaigos visose penkiose regiono savivaldybėse buvo įsisavinta tik šiek tiek daugiau nei 6 proc. šių lėšų, kas sudaro apie 1 mln. Eur. Marijampolės regiono tarybos posėdyje buvo tariamasi, kaip šią situaciją spręsti ir paspartinti investicinius procesus.

Marijampolės regiono tarybos posėdyje dalyvavusi Regioninės plėtros departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Banionienė pateikė informaciją apie integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą Marijampolės regione 2016 m., apžvelgė situacijos analizės pokyčius, programos stebėsenos rodiklius bei programos plano įgyvendinimo įvertinimą. Pasak jos, Marijampolės integruotų teritorijų vystymo programoje yra pristatyti 24 projektai, kurie bus įgyvendinami iki 2020 m. Šiuo metu regione yra įgyvendintas tik vienas projektas. Daugelio kitų projektų įgyvendinimą planuojama pradėti 2017–2018 metais. Specialistė pripažįsta, kad investicinė programa nėra įsibėgėjusi, mat regionui kol kas pavyko įsisavinti vos 6 proc. visų numatytų lėšų.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis piktinosi dėl tokios situacijos ir teigė, kad kai visame regione – penkiose savivaldybėse – panaudota tik 6 proc. regionui skirtų lėšų, tai nedovanotinai mažai. Anot jo, priežastys labai aiškios – kol neparengti programiniai dokumentai, projektų finansavimo sąlygų aprašai, tol nė vienas projektas nestartuoja – nerengiami projektiniai pasiūlymai, projektai, paraiškos, negaunama parama.

„Aprašus, jų projektus rengia mūsų šakinės ministerijos. Taigi, jau nuo 2014 metų mes rimtai sig­nalizuojame, jog iš tikrųjų labai atsiliekame rengdami programinius dokumentus, bet mūsų žodis ministerijose kažkodėl neišgirstamas. Esame labai susirūpinę, nes 2018 m. pabaigoje mes privalėsime duoti tarpinę ataskaitą Europos Komisijai. Tai gana rimta, nes iki tos datos turime padaryti maksimaliai viską, kad kuo greičiau parengtume projektus ir prasidėtų jų įgyvendinimas. Šiuo metu esame pateikę 20-ies projektų pasiūlymus, paraiškas ir investicinius projektus už 12,5 mln. Eur. Deja, tik vienas projektas pradėtas realiai įgyvendinti – tai Marijampolės miesto centrinės dalies rekonstrukcija. Visi kiti kol kas dar vertinami ir jų rezultatų neturime. Pačios ministerijos galėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ES duodamą paramą Lietuvai reikia tinkamai panaudoti ten, kur racionaliausia ir būtina. Manyčiau, kad turėtų kaip reikiant sukrusti valstybės tarnautojai, dirbantys ministerijose, ir rimtai sėsti prie darbo, kitaip visi planai ir gražios idėjos taip ir liks dūlėti jų stalčiuose“, – tikino V. Tumelis. Jam pritarė ir kiti regioninės plėtros tarybos nariai.

Marijampolės regiono tarybos posėdyje buvo aptarta, ne tik kaip būtų galima pagerinti esamą situaciją, bet ir numatyti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimai.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X