Investuok į savo ateitį – įsigyk profesiją!

Mieli mokiniai, atkreipiame dėmesį, jog nuo 2017 m. birželio 1 d. pasikeitė priėmimo į profesines mokymo įstaigas  tvarka.

Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis į Marijampolės profesinio rengimo centrą teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt . Pagrindinis priėmimas truks iki rugpjūčio 18 d. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d.

Apie priėmimo tvarką išsamiau:

 • Pagrindinis priėmimas vyksta nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.
 • Stojantysis gali pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kuriame Centro skyriuje mokysis.
 • Pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 24 d.
 • Sutartys su būsimais mokiniais bus pasirašomos rugpjūčio 25–30 d.  Marijampolės profesinio rengimo centro skyriuose: Kauno g. 117, Marijampolė;  S. Nėries g.  40, Vilkaviškis; Bublelių k., Nopaičio g. 5, K. Naumiesčio seniūnija.
 • Kiek liko laisvų vietų rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 6 d. 17 val.
 • Papildomo priėmimo sutartys su būsimais mokiniais bus pasirašomos rugsėjo 12–15 d.
 • Už prašymų registraciją mokėti nereikės. Reikalingus dokumentus (žr. žemiau) reikės pristatyti atvykus pasirašyti sutarties į pasirinktą Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių.
 • Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į Marijampolės profesinio rengimo centro skyrius: Kauno g. 117, Marijampolė;  S. Nėries g.  40, Vilkaviškis; Bublelių k., Nopaičio g. 5, K. Naumiesčio seniūnija. Juose rasite konsultantą, kuris padės tai padaryti (konsultuosime: pirmadienį-ketvirtadienį – 9-16 val., penktadienį – 9-14 val.).

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

Specialisto karjera turi prasidėti nuo profesijos įsigijimo.  Nesivaikykite mados vėjų, atsižvelkite į savo gebėjimus bei pomėgius ir pasirinkite mūsų Centrą! – šį tekstą įkelkite, jei rasite tinkamą vietą psl.

 

 Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

1. brandos atestatą ar pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);

2. sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;

3. vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;

4. pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;

5. dvi fotonuotraukas (3×4 cm);

6. įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

7. užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

8. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.

9. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės  ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

 

Apie Centrą

 • Mokymas vykdomas  Kudirkos Naumiesčio, Paslaugų, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio bei  Pataisos namų (Marijampolėje ir Kybartuose) skyriuose.
 • Centre platus  pirminio profesinio mokymo programų pasirinkimo spektras pagal  švietimo posričius: architektūra ir statyba, mechanika ir metalo darbai, variklinės transporto priemonės, paslaugos asmenims ir kt. Sudarytos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų. Glaudžiai bendradarbiaujame su Marijampolės teritorine darbo birža, darbdaviais, socialiniais partneriais.
 • Vykdomi mokinių meistriškumo konkursai, įvairūs renginiai, veikia skaitytojų ir sporto klubai.
 • Teikiama kvalifikuota švietimo pagalba: dirba socialiniai pedagogai,  psichologas, specialusis pedagogas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai rūpinasi mokinių sveikata, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius, dalyvaujame sveikatą stiprinančių mokyklų judėjime „Sveika mokykla“.
 • Mokiniai naudojasi modernia mokymo baze, aprūpinami vadovėliais ir profesine literatūra . 3-jose Centro  bibliotekose galima rasti daugiau nei  43  tūks. knygų.
 • Bendrabučiuose apgyvendinami visi pageidaujantys mokiniai. Čia saugu mokytis ir ilsėtis. Bendrabučiai yra prie pat mokomųjų korpusų, todėl nereikia gaišti laiko kelionei į pamokas.
 • Centras yra  EfVET ( European Forum for Technical and Vocational Education and Training) narys.  Narystė EfVETe didina bendradarbiavimo su ES  šalių organizacijomis galimybes, plečia bendradarbiavimo tinklą, įgalina rasti partnerių visose Europos šalyse.
 • Modernus Sektorinio praktinio mokymo centras aprūpintas pažangiausia technika ir įranga.

Kodėl verta mokytis Centre:

 • galite įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą ir profesiją;
 • mokymas orientuotas į praktinę veiklą;
 • pažangiems mokiniams mokama stipendija;
 • moderni ir nuolat atnaujinama mokymo bazė;
 • bibliotekos-informacijos centrai, interneto prieiga;
 • pageidaujantiems suteikiamas bendrabutis;
 • apmokamos važiavimo į pamokas kelionės išlaidos;
 • galite dalyvauti mokinių tarybos, neformaliojo švietimo, popamokinėje veikloje;
 • galimybė dalyvauti šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse;
 • gali mokytis mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • galite įsigyti visų kategorijų vairuotojo, traktorininko ir kitų kvalifikacijų pažymėjimus.

Vykdomas priėmimas į pagrindinio ugdymo programos – I (9) gimnazijos klasę su profesinio mokymo moduliu.

PASLAUGŲ SKYRIUS

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 3 metų trukmės vidurinio ugdymo programa kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas vidurinio išsilavinimo brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

 • apdailininko (statybininko)
 • padavėjo ir barmeno  (modulinė)
 • prekybos įmonių vadybininko padėjėjo
 • virėjo (modulinė)

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 • Kirpėjo (modulinė) (2 m.)
 • Floristo (modulinė) (1,5 m.)
 • kompiuterinio projektavimo operatoriaus (1,5 m.)

3 metų trukmės profesinio mokymo programa specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

 • floristo
 • apdailininko (statybininko)

APDAILININKO (STATYBININKO)

Jūs išmoksite parinkti statybos medžiagas, montuoti palypėjimo įrangą, mūryti nesudėtingas konstrukcijas, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, įrengti betoninį pagrindą, skaityti darbo brėžinius, apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, paruošti įvairius paviršius tinkavimui, dažymui, tapetų klijavimui, plytelių klojimui; tinkuoti, dažyti rankiniu ir mechaniniu būdu, kloti plyteles ant horizontalių ir vertikalių paviršių; klijuoti apmušalus, tapetus, tvirtinti gipso kartono plokštes; žinosite statybos normų ir taisyklių reikalavimus, apdailos darbų atlikimo tvarką, darbų saugos ir sveikatos, darbo teisės pagrindų reikalavimus.

Karjera: galėsite dirbti įvairiose pastatų statyba arba jų remontu užsiimančiose organizacijose  Lietuvoje ir užsienyje, samdomu darbuotoju ar kurti savo verslo įmonę.

PADAVĖJO IR BARMENO

Jūs išmoksite aptarnauti klientus pobūvių, priėmimų ir kitomis progomis; lankytojams padėti išsirinkti norimus patiekalus bei tinkamus prie jų gėrimus; serviruoti stalus salėje ar prie baro, priimti užsakymus; ruošti nesudėtingus patiekalus ir gėrimus; dirbti  maisto ruošimo technologiniais įrenginiais ir elektroniniais kasos aparatais; rengti sąskaitas, priimti atsiskaitymus bei pildyti įvairius materialinių vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus.

Karjera: galėsite dirbti privačiose ir visuomeninėse viešojo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose, užkandinėse.

PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJO

Jūs išmoksite tirti vartotojų poreikius, planuoti teikiamas paslaugas, ieškoti rinkos įmonės produkcijai realizuoti, organizuoti prekių pirkimą ir pardavimą; komercinės įmonės mokslo, buhalterinės apskaitos, vadybos pagrindų, maisto ir ne maisto prekių asortimento; prekybos organizavimo, planavimo ir prekiavimo, reklamos, klientų aptarnavimo, kainų skaičiavimo, vertybių judėjimo dokumentų sudarymo.

Karjera: galėsite dirbti prekybos įmonių prekybos konsultantais, gamintojo agentais, vadybininko padėjėjais prekybos įmonėse, didmeninės prekybos firmose, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, įvairiose kitose įmonėse.

VIRĖJO

Jūs išmoksite pirminio kulinarinio produktų apdorojimo, gaminti šaltuosius ir karštuosius patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerinius gaminius; degustuoti ir nustatyti gaminamų patiekalų kokybę; naudotis įvairiomis receptūromis, apskaičiuoti maistui pagaminti reikiamų produktų kiekį; naudotis įvairia maisto ruošimo technologine įranga, patiekalų kokybės nustatymo prietaisais, virtuvės reikmenimis ir elektroniniais kasos aparatais.

Karjera: galėsite dirbti privačiose ir visuomeninėse viešojo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose, užkandinėse.

FLORISTO

Jūs išmoksite gaminti įvairias dekoratyvines gyvų ir sausų augalų kompozicijas, komponuoti progines, iškilmingas bei jubiliejines puokštes, rišti gėlių girliandas, daryti vainikus, paveikslus iš sausų augalų, puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas augalais; dekoruoti augalais kasdienius, šventinius, pokylių ir ypatingoms progoms skirtus stalus, vitrinas, stendus, sales ar sceną; išmanysite biologines augalų savybes, mokėsite juos sodinti ir persodinti, prižiūrėti įvairių rūšių augalus; žinosite, kaip užsakyti  prekes, išrašyti sąskaitas.

Karjera:  galėsite dirbti gėlių parduotuvėse, salonuose, gėlininkystės bei apželdinimo įmonėse, viešbučiuose arba kurti privatų verslą.

KIRPĖJO

Jūs išmoksite atlikti plaukų priežiūros paslaugas: kirpti vyrus, moteris ir vaikus, dažyti plaukus, padaryti šukuosenas, atlikti plaukų garbanojimus ir tiesinimus; mokysitės biologijos ir medicinos, moterų, vaikų ir vyrų kirpimo, įvairių šukuosenų, specialiojo piešimo pagrindų, šukuosenų modeliavimo, plaukų sušukavimo, dažymo, garbanojimo, gaminių iš plaukų komponavimo ir jų pritaikymo, naudotis kirpyklų darbo įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais ir apskaitos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.

Karjera: galėsite dirbti kirpėjais privačiose kirpyklose, grožio salonuose bei užsiimti individualia veikla.

KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS

Jūs išmoksite braižyti įvairaus sudėtingumo brėžinius; paruošti įvairaus tipo brėžinius ir projektus spausdinimui; parengti brėžinius ir projektus publikavimui internete; pateikti duomenis grafiškai, naudodamasis teksto redagavimo, kompiuterinėmis grafikos ir vaizdų apdorojimo programomis; surinkti bei detalizuoti brėžinius ir schemas; skenuoti iliustracijas ir apdoroti vaizdus.

Karjera: galėsite dirbti projektavimo skyriuose, leidybos ir baldų įmonėse.

 STATYBOS IR MECHANIKOS SKYRIUS

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 3 metų trukmės vidurinio ugdymo programa kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas vidurinio išsilavinimo brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

 • automobilių mechaniko (modulinė)
 • kelių statybos ir priežiūros darbuotojo (modulinė)
 • melioracijos darbuotojo

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą 1 mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šią programą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 • motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (modulinė)
 • tarptautinių vežimų vairuotojo – ekspeditoriaus (2 metų)

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 2 mokymosi  metų trukmės profesinio mokymo programa.  Sėkmingai baigusiems šią programą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 • automobilių mechaniko

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo ne jaunesniems kaip 14 metų, 3 metų trukmės pagrindinio ugdymo programa II (10) gimnazijos klasė kartu su profesinio mokymo programa.

 • technikos šaltkalvio remontininko

AUTOMOBILIŲ MECHANIKO

Jūs išmoksite įvertinti automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę; nustatyti gedimus ir jų priežastis; operatyviai ir kokybiškai atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus; atlikti vidutinio sudėtingumo ardymo surinkimo darbus; naudotis  matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga; dirbti  dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais, virinti įvairias siūles, atlikti  metalo apdirbimo šaltkalvystės darbus; išmoksite vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Karjera: galėsite dirbti automobilių remonto dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose. Įgiję darbo patirties galėsite kurti individualią verslo įmonę.

KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO

Jūs išmoksite skaityti brėžinius ir atlikti kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius  techninius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus; paruošti kelio pagrindą, kloti kelio dangas iš žvyro, asfaltbetonio, betono, asfalto; montuoti įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius; atlikti kelių remonto darbus; dirbti su mažosios mechanizacijos įrengimais; montuoti atitvarus ir kitus elementus; atlikti kelių žymėjimo darbus; skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti darbo ir medžiagų sąnaudas; naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis. Įgysite B kategorijos vairuotojo, TR1 ir SM traktorininko pažymėjimus.

Karjera: galėsite dirbti samdomu darbuotoju, kelių statybos priežiūros darbuotoju, kelių statytoju. Įgiję darbo patirties galėsite vadovauti statytojų grupės darbui.

MELIORACIJOS DARBUOTOJO

Jūs išmoksite atlikti melioracijos sistemų įrengimą jų eksploataciją ir remontą, montuoti melioracijos įrenginius, statyti bei prižiūrėti kelius ir hidrotechninius statinius. Gebėsite saugiai dirbti, atlikti nesudėtingus melioracijos ir remonto darbus, prižiūrėti jau veikiančias drėkinimo ir sausinimo sistemas, dirbti įvairius mechanizuotus žemės ūkio ir melioracijos darbus, naudotis techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimais, atlikti mašinų priežiūros ir remonto darbus, naudojantis šaltkalvio ir kalvio įrankiais, eksploatuoti melioracines mašinas, vairuoti automobilį; Įgysite B kategorijos vairuotojo, TR1 ir SM traktorininko pažymėjimus. Mokymui įsigytas daugiakaušis ekskavatorius, pagamintas Anglijoje – kol kas toks vienintelis Lietuvoje.

Karjera: galėsite dirbti drenažo klojėjais, melioracijos darbuotojais įmonėse, atliekančiose melioracijos darbus ir kitose organizacijose.  Įgiję darbo patirties, galėsite vadovauti šios srities specialistų darbui.

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO

Jūs išmoksite vežti krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarkyti krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose; vairuoti ir techniškai prižiūrėti automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais (vairuotojo C ir E kategorija); atlikti nesudėtingą transporto priemonių remontą, naudotis  šiuolaikine telekomunikacine įranga; atlikti arba padėti atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus; bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

Karjera: galėsite dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse, kurių veiklos sritis yra tarptautiniai vežimai.

TARPTAUTINIŲ VEŽIMŲ VAIRUOTOJO – EKSPEDITORIAUS

Jūs išmoksite tvarkyti krovinių gavimo, vežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus; vairuoti krovinių vežimo autotransporto priemones (vairuotojo C ir E kategorija); atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinio sudėtingumo remontą; naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautinių vežimų metu; bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

Karjera: galėsite dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse, kurių veiklos sritis yra tarptautiniai vežimai. 

TECHNIKOS ŠALTKALVIO REMONTININKO

Jūs išmoksite atlikti profilaktinį, vidutinį ir kapitalinį įvairių įrengimų (staklių, mašinų mechanizmų) remontą, daryti detales ir vienetinius įrankius; atlikti visas šaltkalvystės, remonto ir surinkimo operacijas, ruošti įrenginius, įrankius ir įtaisus darbui; atlikti sudėtingų įrengimų, mašinų, svarbių mazgų ir mechanizmų techninę priežiūrą: išardyti, reguliuoti ir bandyti, pakeisti ir remontuoti susidėvėjusias detales, gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti detales, jas suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus; naudotis rankiniais instrumentais ir tikslaus metalo apdirbimo staklėmis; kalvystės technologijų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų; bendrosios šaltkalvystės, įrengimų montavimo, priežiūros, ardymo, remonto, darbų kokybės kontrolės ir kt. Įsigysite TR1 traktorininko pažymėjimą.

Karjera: galėsite dirbti įvairiose įmonėse, remonto dirbtuvėse,  samdomu darbuotoju šaltkalviu- remontininku.

KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIUS

Nopaičio g. 5,  Būblelių km., K. Naumiesčio seniūnija, LT -71312, Šakių raj.

Tel./ faks. (8 345) 48424, (8 345) 48410,  el. paštas knaumiestis@mprc.lt

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 3 metų trukmės vidurinio ugdymo programa kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas vidurinio išsilavinimo brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

 • apdailininko (statybininko)
 • technikos priežiūros verslo darbuotojo (modulinė)
 • virėjo (modulinė)

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba išklausiusiems vidurinio ugdymo programą 2 metų trukmės profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 • prekybos įmonių vadybininko padėjėjo

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo ne jaunesniems kaip 14 metų, 3 metų trukmės pagrindinio ugdymo programa II (10) gimnazijos klasė kartu su profesinio mokymo programa.

 • technikos šaltkalvio remontininko

Priimame į pagrindinio ugdymo programos – I (9) gimnazijos klasę

VIRĖJO

Jūs išmoksite pirminio kulinarinio produktų apdorojimo, gaminti šaltuosius ir karštuosius patiekalus, desertus, gėrimus, nesudėtingus konditerinius gaminius; degustuoti ir nustatyti gaminamų patiekalų kokybę; naudotis įvairiomis receptūromis, apskaičiuoti maistui pagaminti reikiamų produktų kiekį; naudotis įvairia maisto ruošimo technologine įranga, patiekalų kokybės nustatymo prietaisais, virtuvės reikmenimis ir elektroniniais kasos aparatais. Geriausiems suteikiama galimybė dalyvauti  įvairiuose renginiuose, konkursuose, tarptautinėse stažuotėse.

Karjera: galėsite dirbti privačiose ir visuomeninėse viešojo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose, užkandinėse.

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO

Jūs išmoksite automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijos, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, mašinų serviso įrangos ir eksploatacinių medžiagų, automobilių, traktorių, gamybos priemonių inventoriaus techninės priežiūros ir remonto, aplinkosaugos ir darbų saugos; atliksite atsakingus technikos remonto darbus priimsite konkrečius užsakymus; įgysite įgūdžių naudotis naujausia žemės ūkio technika bei technologijomis. Darbdaviai labiausiai vertina darbuotojus, kurie nuo pirmos dienos gali dirbti konkretų darbą, todėl skyriuje teorinės žinios siejamos su praktinių įgūdžių formavimu.

Karjera: galėsite dirbti technikos priežiūros verslo darbuotojais įvairiose kaimo verslo įmonėse akcinėse bendrovėse, taip pat galėsite kurti individualią verslo įmonę.

APDAILININKO (STATYBININKO)

Jūs išmoksite kurti įvairių medienos dirbinių projektus, susipažinsite su statybos medžiagomis, išmoksite skaityti darbo brėžinius, gebėsite paruošti įvairius paviršius tinkavimui, apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis, atlikti dažymo, tinkavimo ir plytelių klojimo darbus; teorines žinias panaudosite atlikdami konkrečias užduotis gamybinės praktikos pas socialinius partnerius metu.

Karjera: galėsite dirbti įvairiose pastatų statyba arba jų remontu užsiimančiose organizacijose, samdomu darbuotoju ar kurti savo verslo įmonę.

PREKYBOS ĮMONIŲ VADYBININKO PADĖJĖJO

Jūs išmoksite tirti vartotojų poreikius, planuoti teikiamas paslaugas, ieškoti rinkos įmonės produkcijai realizuoti, organizuoti prekių pirkimą ir pardavimą; komercinės įmonės mokslo, buhalterinės apskaitos, vadybos pagrindų, maisto ir ne maisto prekių asortimento; prekybos organizavimo, planavimo ir prekiavimo, reklamos, klientų aptarnavimo, kainų skaičiavimo, vertybių judėjimo dokumentų sudarymo.

Karjera: galėsite dirbti prekybos įmonių prekybos konsultantais, gamintojo agentais, vadybininko padėjėjais prekybos įmonėse, didmeninės prekybos firmose, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, įvairiose kitose įmonėse.

TECHNIKOS ŠALTKALVIO REMONTININKO

Jūs išmoksite atlikti profilaktinį, vidutinį ir kapitalinį įvairių įrengimų (staklių, mašinų mechanizmų) remontą, daryti detales ir vienetinius įrankius; atlikti visas šaltkalvystės, remonto ir surinkimo operacijas, ruošti įrenginius, įrankius ir įtaisus darbui; atlikti sudėtingų įrengimų, mašinų, svarbių mazgų ir mechanizmų techninę priežiūrą: išardyti, reguliuoti ir bandyti, pakeisti ir remontuoti susidėvėjusias detales, gaminti nesudėtingas mechanizmų dalis, paruošti detales, jas suvirinti, pašalinti suvirinimo defektus; naudotis rankiniais instrumentais ir tikslaus metalo apdirbimo staklėmis; kalvystės technologijų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų; bendrosios šaltkalvystės, įrengimų montavimo, priežiūros, ardymo, remonto, darbų kokybės kontrolės ir kt. Įsigysite TR1 traktorininko pažymėjimą.

Karjera: galėsite dirbti įvairiose įmonėse, remonto dirbtuvėse,  samdomu darbuotoju šaltkalviu- remontininku.

VILKAVIŠKIO SKYRIUS-patikslita/suderinta

 1. Nėries g. 40, LT – 70170 Vilkaviškis

Tel./ faks. (8 342) 20883, el. paštas vilkaviskis@mprc.lt

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą 3 metų trukmės vidurinio ugdymo programa kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems šias programas išduodamas vidurinio išsilavinimo brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

 • apdailininko (statybininko)
 • technikos priežiūros verslo darbuotojo (modulinė)
 • virėjo (modulinė)

Neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo ne jaunesniems kaip 14 metų, 3 metų trukmės pagrindinio ugdymo programa II (10) gimnazijos klasė kartu su profesinio mokymo programa.

 • technikos šaltkalvio remontininko

Priimame į pagrindinio ugdymo programos – I (9) gimnazijos klasę

APDAILININKO (STATYBININKO)

Jūs išmoksite atlikti bendruosius statybos darbus, apšiltinti ir tinkuoti pastatą, atlikti pastato apdailą plytelėmis, dažyti pastato paviršių ir klijuoti apmušalus, tvirtinti apdailos plokštes ir tiesinius elementus. Siekiant šių tikslų būsimieji apdailininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo technologijų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto ir kt. Suteikiama kvalifikacija – apdailininkas.

Karjera: galėsite dirbti įvairiose pastatų statyba arba jų remontu užsiimančiose organizacijose,  samdomu darbuotoju ar kurti savo verslo įmonę.

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO

Jūs išmoksite automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijų, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, techninės braižybos, techninių matavimų, susipažinsite su mašinų serviso įranga ir eksploatacinėmis medžiagomis.

Suteikiama  kvalifikacija: technikos priežiūros verslo darbuotojas; „B“ kategorijos vairuotojas ir TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkas.

Karjera: galėsite dirbti technikos priežiūros verslo darbuotojais įvairiose kaimo verslo įmonėse akcinėse bendrovėse, taip pat galėsite kurti individualią verslo įmonę.

VIRĖJO

Jūs išmoksite organizuoti virtuvės darbą, greitai atlikti pirminį maisto produktų paruošimą, pagaminti ir patiekti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, užkandžius ir gėrimus, desertus, saugiai naudotis technologiniais įrengimais ir inventoriumi, naudotis apskaitos ir informacinėmis technologijomis, įvertinti produktų kokybę, pristatyti patiekalus ir valgiaraštį užsienio kalba, savarankiškai paskaičiuoti produktų kiekį, išeigos normas ir patiekalų kainą; žinosite maisto produktų ir priedų asortimentą, paskirtį, kokybinius reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus, maisto šiluminio paruošimo būdus, patiekalų gaminimo technologijas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, darbų organizavimo ir apskaitos pagrindus; mokėsite dirbti su technologiniais įrengimais ir inventoriumi, atrinkti produktus ir ruošti įvairius patiekalus, organizuoti savo darbą. Suteikiama kvalifikacija – virėjas.

Karjera: galėsite dirbti privačiose ir visuomeninėse viešojo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose, užkandinėse.

TECHNIKOS ŠALTKALVIO REMONTININKO

Jūs išmoksite technologijos pagrindų, suvirinimo, karštojo ir šaltojo metalo apdirbimo įrengimų, jų remonto, metalo suvirinimo, kalvystės ir šaltkalvystės technologijų, žaliavų savybių ir panaudojimo, elektrotechnikos pagrindų, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų ir bendrosios šaltkalvystės, įrengimų montavimo, priežiūros, ardymo, remonto, metalo suvirinimo ir nesudėtingų suvirintų konstrukcijų gamybos, metalo apdirbimo šaltuoju ir kalvišku būdu bei detalių gamybos, darbų kokybės kontrolės. Suteikiama kvalifikacija: kalvis, suvirintojas; TR1 kategorijos traktorininkas.

Karjera: galėsite dirbti  įvairiose pramonės įmonėse, remontinėse dirbtuvėse.

PROJEKTINĖ VEIKLA SKATINA TOBULĖTI

Mokydamiesi mūsų Centre mokiniai turi galimybę tobulėti, dalyvaudami tarptautinių projektų veikloje. Kiekvienais metais aktyvūs mokiniai randa sau įdomų užsiėmimą Erasmus+ programos strateginės partnerystės ar mobilumo projektuose.

2016-2017 m. m. 26 mokiniai dalyvavo mobilumo projektuose ir stažavosi Italijoje, Islandijoje, Maltoje ir Turkijoje.

2016-2017 mokslo metais virėjų, padavėjų – barmenų mokymo programų mokiniai tobulino profesines žinias užsienyje. Projekto „Pietų Europos virtuvė geresniam specialistų rengimui“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022814 metu mokiniai domėjosi pietų Europos šalių virtuve, dirbdami Italijoje ir Maltoje. Po stažuotės mokiniai sukūrė „Itališkų ir maltietiškų patiekalų receptų knygelę“.

Virėjai, padavėjai, apdailininkai (statybininkai) dalyvavo Kauno Kūrybinių iniciatyvų centro projekto „Praktika Europoje – naujovės, vertybės, galimybės” Nr. 2016-1-LT01- KA102-022899 stažuotėse Islandijoje ir Turkijoje.

Centro mokytojai taip pat kėlė kvalifikaciją. Kartu su Alytaus profesinio rengimo centru projekte „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023082   jie stažavosi Ispanijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje.

2017 metų pradžioje Švietimo mainų paramos fondui yra pateikta paraiška melioracijos ir kelių statybos specialybės mokiniams stažuotis Maltoje, Ispanijoje ir Portugalijoje. Taip pat teiktos trys Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektų paraiškos, kurių temos „ Mokinių tobulinimas per kultūrinį paveldą“, „Mokinių iškritimo prevencija naudojant inovatyvius metodus“, „Mokytojų tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimas“.

Tarptautinė praktika padeda jaunam žmogui įgyti naujų specialybės žinių ir įgūdžių, tobulinti užsienio kalbą, įgyti įdomios patirties  bendraujant su kitų šalių žmonėmis.

GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASĖS

 

Centre mokiniai gali mokytis pagrindinio ugdymo programą (I, II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo programą (III ir IV gimnazijos klasė) kartu su profesinio mokymo programa. Mokiniai, baigę vidurinio ugdymo programą ir išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieno dalyko brandos egzaminą, įgyja vidurinį išsilavinimą.

Gimnazijos klasėse dirba 48 kvalifikuoti mokytojai, kurie nuolat tobulina kvalifikaciją ir skleidžia gerąją patirtį, veda autorinius seminarus, bendradarbiauja su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojais.

Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, atsižvelgia į mokinių mokymosi pasiekimus, ypatingą dėmesį skiria jų mokymosi poreikiams tenkinti. Nuolat sekama mokinių mokymosi pažanga, analizuojamas mokymosi sėkmingumas, teikiama pedagoginė pagalba. Mokiniams siūlomi profesinio mokymo programos profesijos mokymo pasirenkamieji dalykai ir jų moduliai. Mokymosi motyvacijai stiprinti ieškoma įvairių mokymo metodų. Mokytojai veda integruotas, atviras pamokas, pamokas netradicinėje erdvėje, kuriose aktyviai dalyvauja mokiniai.

Gimnazijos kabinetai  aprūpinti mokymo priemonėmis, kompiuteriais, mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, veikia interneto ryšys. Lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, biologijos ir dizaino  kabinetuose atnaujintos mokymo priemonės, įrangos komplektai. Mokiniai gali atlikti reikalingus praktinius darbus su kokybiškomis, šiuolaikiškomis mokymo priemonėmis.

Mokiniai noriai  dalyvauja popamokinėje veikloje. Kai kurie renginiai gerai žinomi ir miesto, ir šalies mokyklų mokiniams. Daug dalyvių sukviečia respublikinis dainų festivalis „Saulės šypsena“. Gimnazistai visada laukia tradicinės sporto, Užgavėnių šventės, Metų vienuoliktoko, geriausio metų mokinio, grupės, sportininko rinkimų, įvairių popiečių, konkursų, dalyvavimo pilietinėse akcijose. Veikia skaitytojų klubas, kurio tikslas – paskatinti jaunus žmones skaityti ir dalintis skaitymo džiaugsmu.

Neformalusis švietimas  yra skirtas mokiniams, pasirinkusiems meninę, sportinę, technologinę, sveikatinimo, etnokultūrinę veiklą – ugdomos asmeninės, socialinės, edukacinės, profesinės kompetencijos.

Mokiniai baigę Centrą tęsia mokymąsi  aukštojo mokslo įstaigose – kolegijose ar universitetuose.

 

Marijampolės profesinio rengimo centras

Priėmimas – nuo 2017 m.  birželio 1 dienos

Kauno g. 117, LT-68223, Marijampolė, tel.: (8 343) 68 640, 8 616 78 829, 8 616 98 577

faksas: (8 343) 71 514, el. paštas: mprcentras@mprc.lt

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X