Išnykę Marijampolės apylinkių kaimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Kultūros ministerijos pateiktą Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais planą, kuriame numatytais visoje Lietuvoje vyksiančiais renginiais ir veiklomis, viešinimu ir leidyba bus pabrėžiama senųjų vietovardžių svarba.  Šiomis priemonėmis bus akcentuojama ir senuosiuose kaimų, vienkiemių, dvarviečių pavadinimuose glūdintis etnologinis, lingvistinis ir kultūrinis ryšys su protėvių žemėmis.

Vykdant Vietovardžių metų minėjimo planą bus sukurti įvairiose šalies vietose išnykusių vietovardžių žemėlapiai, o išnykę kaimai bus įamžinti pastatant informacinius ženklus. Vietovardžių metams skirtos dokumentų bei fotografijų parodos vyks ir Marijampolės savivaldybėje.

Nemažai senųjų kaimų, o tiksliau – jų pavadinimų, Lietuvoje buvo pakeista XX a. trečiame dešimtmetyje vykdant žemės reformą. Tiesa, jų vietoje atsirado ir ausiai malonius skambesius turintys klausučiai, girdučiai ir t.t.  Kitas kaimų nykimo etapas sietinas su kolūkinių gyvenviečių kūrimu, kuomet buvo naikinamos pavienės sodybos. XX a. pabaigoje atgimusi emigracija kai kuriuose kaimuose nepaliko nė vieno gyventojo. Tiesa, būta ir atvirkštinių atvejų; pvz. nė vieno gyventojo neturėjusiame Ungurinės kaime vėl kuriasi sodybos.

Pavardinsiu daugelį Marijampolės seniūnijos kaimų ir dvarų pavadinimų, nuėjusių į praeitį.

Kumelionių seniūnaitijoje neliko Algirdiškių, Klevinės kaimų; Balsupių – Lipniškių, Jančiariškių (jau Marijampolės miesto ribos); Skaisčiūnų – Videpčiškių, Stūriškių (matyt, vėl atgyjantis kaimas!); Baraginės – Tabūno, Lyderiškės, Savickų; Patašinės – Babalinės (kuriasi gatvė Patašinėje!), Brazavo, Dzingų (senesnis Panausupio kaimo dalies pavadinimas); Igliškėlių – Petravinės kaimų. Retai minimi ar deramai nepagerbti Karalenkės, Tabariškės dvarų ir Penčylų giraitės pavadinimai. Nemažai tokių atvejų yra ir kitose Marijampolės savivaldybės seniūnijose.

Manau, kad ir savivaldybės gatvių pavadinimų teikimo komisija galėtų aktyviau rekomenduoti šių vietovardžių įamžinimą.

Benjaminas Mašalaitis

Nuotraukoje – buvusio Jančiariškių kaimo laukai ir ežerėlis.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas