Įvyko Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Birželio 20 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame buvo svarstyti klausimai:

1. Dėl 2016-2017 mokslo metų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų rezultatų.

2. Dėl mokyklų vadovų ugdomosios veiklos stebėsenos, įgyvendinant mokyklose mokinių pasiekimų gerinimo 2016-2017 m. m. priemonių planus.

3. Dėl 2017-2018 m. m. bendrųjų ugdymo planų nuostatų, rengiant mokyklų ugdymo planus.

Dar kartą buvo kalbėta apie LR švietimo įstatymo pataisų įgyvendinimą – patyčių ir smurto prevencijos įgyvendinimą mokyklose nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.; LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” pakeitimus; šių m. m. PUP rezultatus; mokyklų dalyvavimą akcijoje „Atverk duris vasarą” ir Liepos 6-osios – valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjime „Tautišką giesmę giedame ant Papiliakalnių ir Navininkų piliakalnių”.

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.