Kalvarijos vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“

Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais: Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubu „Arka“, Kalvarijos gimnazija bei Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija tęsia iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ (projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0027) įgyvendinimą.

Jau baigėsi visi suplanuoti mokymai: advokacijos mokymai nevyriausybinių organizacijų atstovams, įžanginiai jaunimo mokymai apie savivaldybių tarybų institucijas, jaunimo mokymai, sukuriant simuliacines savivaldybių tarybas bei mokymai, siekiant įtraukti gyventojus į biudžeto rengimą ir svarstymą, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą. Aktyviausiai norą dalyvauti mokymuose rodė jaunimas – beveik visose grupėse dalyvavo daugiau jaunuolių, nei buvo suplanuota.

Taip pat įvyko 2 informaciniai renginiai Kazlų Rūdos savivaldybėje ir 1 renginys Kalvarijos savivaldybėje, kurių dalyviai sužinojo, kokią informaciją galima gauti iš savivaldybės įstaigų, kaip ir kur kreiptis rūpimais klausimais, kaip ir kam pateikti pasiūlymus dėl savivaldai deleguotų funkcijų vykdymo tobulinimo, apie savivaldos institucijų bei jų pareigūnų atskaitingumą gyventojams, kaip ir kam teikti pranešimus, skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo bei kitų darbo trūkumų, apie galimybę dalyvauti aktyviai  sprendžiant vietos klausimus, apie teisinį piliečių dalyvavimo reglamentavimą ir pan. Paskutinis numatytas informacinis renginys Kalvarijos savivaldybėje suplanuotas šią savaitę.

Mokymų tematika parengti 2 informaciniai lankstukai: „Advokacija. Kas tai?“ ir „Savivaldybės taryba“. Šiuos lankstukus dalijo savanoriai įvairių savivaldybių renginių metu, miestų bei miestelių gatvėse praeiviams, platino seniūnijose, bendruomenėse.

Kovo 15 d. Kalvarijoje vyks baigiamoji projekto konferencija, į kurią maloniai kviečiame visus Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojus. Detalesnė informacija tel. 8 612 71415.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas