Kandidato žodis. Daiva Riklienė

Portalas „Sūduvos gidas“ uždavė visiems Sūduvos regioną aprėpiančiose vienmandatėse apygardose iškeltiems kandidatams tuos pačius du klausimus, kurie, tikime, padės rinkėjams ne tik geriau pažinti kandidatus, bet galbūt net apsispręsti dvejojantiems.

Kviečiame susipažinti su Vilkaviškio rinkiminėje apygardoje Lietuvos socialdemokratų partijos iškelta kandidate Daiva Rikliene.

Kokias esmines problemas išskirtumėte rinkiminėje apygardoje, kurioje kandidatuojate?

Įvairių įgyvendinamų projektų, darbščių žmonių dėka Vilkaviškio rajonas tikrai gražėja. Pagrindinė problema kaip ir daugumoje rajonų yra susijusi su gyventojų mažėjimu ir senėjimu. Būtina atkreipti dėmesį į jaunas šeimas. Sudaryti sąlygas kad jos gyventų ir dirbtų mūsų rajone. Būtų patrauklus laisvalaikis, aukštos kokybės kultūros paslaugos, saugu gyventi, jokių eilių vaikų darželiuose, kokybiškas ugdymas mokyklose, be jungtinių klasių,  plačios neformalaus švietimo galimybės. Vaikų dienos centrų plėtra. Tam kad jaunos šeimos būtų ramios dėl savo tėvų, senelių gerovės, negalime nekalbėti apie problemas  socialinėje srityje. Maži atlyginimai, nesaugios darbo sąlygos socialinių darbuotojų.  Didelis trūkumas psichologų. Trūkumas globos namų, socialinės globos namų, kuriuose negalintys savimi pasirūpinti senjorai, gautų kokybiškas, užtikrintas paslaugas. Labai mažai infrastruktūros yra pritaikyta neįgaliesiems. Nepritaikytos darbo vietos.  Senstant gyventojams didesnį dėmesį reikia skirti sveikatos apsaugai. Eilės pas šeimos gydytojus ir specialistus. Aplamai gydytojų trūkumas. Reikia sistemos pagal kurią valstybės finansuojamose vietose studijuojantis jaunimas susitartą laiką dirbti rajonuose, kur nėra būtinų specialistų. Tam kad užtikrinti sveikatą, laisvalaikį, būtinas turistinio krašto patrauklumo didinimas. Reikia stiprinti menininkų bendruomenes, meno kūrėjų sąjungas, ryškinti krašto išskirtinumą. Reikia daugiau amatų centrų, edukacinių programų išskiriančių mūsų krašto grožį ir savitumą.

Kokias savo konkurentų rinkimuose į LR Seimą politines idėjas išskirtumėte, kaip vertas dėmesio?

Mūsų dalyvavimas partijos veiklose yra laisvas pasirinkimas. Kokiai partijai atstovaujam ir parodo mūsų požiūrį, įsitikinimus, vertybes. Jeigu aš esu socialdemokratė, tai todėl, kad šios partijos vertybės, prioritetai man priimtiniausi. Skaitydama konkurentų programas, pastebėjau kai kuriuos prioritetus, veiklas kurios man buvo artimos, bet pateikta tik trumpoji programa, nėra aišku, ką konkrečiai konkurentai padarys įgyvendindami vieną ar kitą prioritetą. Todėl atsižvelgdama į šiuos argumentus, negalėčiau atsakyti trumpai, būtina paaiškinti kodėl taip pasirinkau.

Gediminas Abėciūnas, deklaruoja, kad beveik 670 tūkstančių pensininkų turi teisę į orią senatvę. Socialdemokratų partija (toliau – LSDP) taip pat tvirtina, kad šiandien kas ketvirtas senjoras skursta.  Kad tai įveikti, mes įvesime nacionalinę pensiją ir vienišo asmens priedą prie pensijos. Neilginsime pensinio amžiaus. Ori senatvės pensija –  60 proc. buvusios algos.

Vilius Krivickas, deklaruoja, kad prioritetą teiks valstybės valdymo skaidrumui. LSDP garantuos skaidrią Valstybės politiką. Aš tikiu nauja politikų karta, kuriai  bus svarbi moralė, etika, nebus apeidinėjami įstatymai. Didesnis dėmesys bus kreipiamas į žmonių problemas ir poreikius, bus teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos.

Goda Krukauskienė, vienu iš programinių prioritetų pažymi  socialinės atskirties mažinimą skiriant dėmesį neįgaliųjų padėties gerinimui. LSDP įsipareigoja kovoti su neįgaliųjų diskriminacija. Beveik pusė negalią turinčių žmonių patiria skurdo riziką, vangiai neįgaliesiems pritaikoma aplinka. Įteisinsime apmokamas priklausomų šeimos narių priežiūros atostogas.

Egidijus Papečkys, deklaruoja, kad užtikrins aukščiausios kokybės sveikatos paslaugas. LSDP turi aiškią viziją kaip stiprins sveikatos apsaugą regionuose. Vietoj viso pacientų srauto nukreipimo į kelias didžiąsias įstaigas ir begalinių eilių sukursime tvarų, vieningai koordinuojamą ir prieinamą pacientams asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą taip, kad atstumas iki visas stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos būtų įveikiamas per „auksinę valandą“.

Kęstutis Smirnovas, deklaruoja, kad išlaikys ir gerins švietimo, kultūros paslaugų kokybę, tęs švietimo reformą. LSDP pats pirmas prioritetas yra – įkvėpti kultūrinį pakilimą ir pertvarkius švietimą sugrąžinti ateitį visiems Lietuvos vaikams. Įsipareigojame sureguliuoti kultūros paveldo politiką, atnaujinti kultūros infrastruktūrą,  puoselėti etninės kultūros, vietos tradicijas ir turizmą. Užtikrinsime ženklų mokytojų atlyginimų didinimą, numatysime galimybes steigti mokytojų padėjėjų pareigybes. Sieksime, kad mokytojai dirbtų pilnu etatu vienoje mokykloje.

 

Portale „Sūduvos gidas“ jau galite skaityti kitų Vilkaviškio rinkimų apygardos kandidatų atsakymus bei sužinoti, kaip į užduotus klausimus atsakė politikai iškelti Marijampolės, Sūduvos pietinėje ir Sūduvos šiaurinėje vienmandatėse rinkimų apygardose.

Sūduvos gidas logotipas

Sponsored Video

Jums gali patikti
1 Komentaras
  1. Mindaugas sako

    Deja.. Kandidatė čia viską išvardijo, ko neatliko sėdėdama minkštoje administracijos kėdėje..

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE