Kas rūpinasi vaiko gerove, kai tėvai nevykdo teismo sprendimų?

Apmaudu, tačiau kartais taip nutinka, kad šeimyninė idilė virsta į nesutarimus, susipriešinimą ir net teisminius ginčus, o teismų sprendimus neretai tenka vykdyti priverstine tvarka. Suaugusiųjų nesusikalbėjimas, barniai dažnai neigiamai veikia ir šeimoje augančius vaikus. Toks žalingas tėvų ir kitų vaikų įstatyminių atstovų elgesys gali sukelti net ir vaiko teisių pažeidimus.

Kaip užtikrinti vaikų gerovę, kai tėvai ar vienas iš jų yra nenusiteikę vykdyti neturtinio pobūdžio teismo sprendimų vaikų atžvilgiu, pvz. vykdyti bendravimo su vaiku tvarkos, vaiko perdavimo kitam įstatyminiam atstovui, sprendė Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) Šakių rajone darbuotojai, inicijavę susitikimą su antstoliu Arūnu Balčiūnu bei Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe Aušra Jakavičiene.

Marijampolės apskrities VTAS vedėja Dovilė Burbaitė pastebi, kad Skyriuje daugėja atvejų, kai antstolis kreipiasi rekomendacijų dėl teismo sprendimo vykdymo priemonių bei jų vykdymo tvarkos parinkimo, kas geriausiai atitiktų vaiko interesams.

Taip pat D. Burbaitė pažymėjo, kad teismo sprendimo vykdymo funkcija yra išimtinai antstolio kompetencija, tačiau vis tik teikdami antstoliui rekomendacijas, vaiko teisių specialistai išnaudoja bendradarbiavimo galimybes su socialines paslaugas teikiančiomis ar jas koordinuojančiomis institucijomis, siekiant krizines situacijas išgyvenantiems asmenims suteikti reikiamą pagalbą.

„Viena iš populiarėjančių paslaugų ginčo šalims siūlytina neteisminė mediacija, kuri gali padėti tėvams tartis ieškant geriausių sprendimų vaiko atžvilgiu. Kartu vaiko teisių specialistai, atsižvelgdami į turimą informaciją apie šeimą, esant poreikiui, patys teikia antstoliui siūlymą į vykdymo procesą įtraukti psichologą“, – pažymėjo VTAS vadovė.

Pokalbio metu, specialistai priėjo prie vieningos nuomonės, kad sprendžiant probleminius atvejus dėl teismo sprendimų geranoriško nevykdymo, svarbiausia atsižvelgti į geriausių vaiko interesų prioriteto principą. Tai reiškia, kad vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiga užtikrinti nepilnamečių teises ir geriausius jų interesus teismo sprendimo vykdymo metu, o psichologas padeda antstoliui efektyviai nešališkai spręsti vykdymo proceso metu iškilusias krizines situacijas, kurių metu gali nukentėti vaikai.

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE