Kazlų Rūda 1938 m. pastatė šaulių namų salę

Kazlų Rūda Pirmojo pasaulinio karo metu

Senoje žinutėje informuojama apie prieškario Kazlų Rūdoje atidarytus šaulių namus. 

Pasak, šaltinių, „1938 metais sausio 23 dieną Kazlų Rūdoje atidaryta naujai pastatyta didžiulė šaulių sąjungos vyrukų namų salė. Viduje yra penki šimtai sėdimų vietų. Salės aukštis – 5 metrai.

Pamaldose organizuotai dalyvavo šauliai, ugniagesiai, darbininkai ir daug visuomenės. Prie naujų namų kalbėjo statybos komisijos pirmininkas, miškininkas inžinierius Žemaitis. Kazlų Rūdos šaulių rinktinės vado pavaduotojas kapitonas Lelešius perkirpo juostą ir visus pakvietė į vidų.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo tūkstantis žmonių. Iš skaitytų pranešimų paaiškėjo statybai daug nusipelnę asmenys. Nemažai prisidėjo ir policijos nuovados viršininkas šaulys rėmėjas A. Buvelskis.

Vakare, 19 val. buvo vaidinimas „Tėviškė“, tautinis šokis „Kepurinė“. Spektaklį matė apie septyni šimtai žmonių. Gryno pelno gauta per tūkstantį litų.“

Kitame  apie griežto įstatymo priėmimą ribojantį alkoholinių gėrimų pardavinėjimo laiką. Anot šaltinių, „Visiems žinoma, kad nuo š.m. Vasario 16 dienos Lietuvoje veikia „Švenčių ir poilsio įstatymas“. Jis yra visiems privalomas.

Bet Kazlų Rūdoje visos krautuvės ir svaigiųjų gėralų įstaigos alkoholiu prekiavo kaip anksčiau. Naujasis įstatymas leidžia prekiauti tik nuo 13 val. iki 16 val.

Užklausus įstatymo vykdymo prižiūrėtojus šie atsakė, kad nieko nežino, nes negavo atskiro parėdymo. Tik vėliau pasisekė juos įtikinti, kad ir be „atskirų parėdymų“ įstatymas pradėjo veikti, – nusiskundimais spaudoje pasidalina vietinis gyventojas.

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas   

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE