Kazlų Rūdos kraštui nešu permainų vėją

Brangūs Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai,

Stovint ant naujojo Lietuvos valstybės šimtmečio slenksčio, visi ko gero susimąstome, kokioje Lietuvoje gyvensime ateityje. Visų piliečių laukia apsisprendimas: kam patikėsime vadovauti valstybei ir savivaldybėms. Siekiant padėti savo gimtajam kraštui, kurį labai branginu ir vertinu jo žmones, priėmiau sprendimą dalyvauti Mero rinkimuose.

Esu įsitikinusi, kad daugelis mūsų savivaldybės gyventojų pavargo nuo politinių intrigų, tuščių pažadų, skandalų ar korupcijos apraiškų. Atėjo laikas daryti rimtus pokyčius tam, kad čia būtų gera gyventi visoms kartoms. Širdį skauda, kai matau, kaip nesiskaitoma su eiliniais žmonėmis, nenorima spręsti įsisenėjusias problemas. Antrą kadenciją esu Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, tad neabejoju savo kompetencija ir savo komanda.

Esu gimusi ir užaugusi Kazlų Rūdoje. 20 metų dirbau Antanavo kultūros namų vedėja. Jau 10 metų vadovauju Sūduvos vietos veiklos grupei ir rūpinuosi ES investicijomis į mūsų kraštą. Du metus vadovauju Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai ir ginu visos Lietuvos vietos bendruomenių interesus LR Seime ir įvairiose ministerijose.

Aktyviai dalyvaujant nevyriausybinėse organizacijose, pasisekė į mūsų savivaldybę pritraukti virš 4 mln. ES investicijų. Su bendruomenėmis rengėme infrastruktūrinius projektus, gražinome viešas erdves, kūrėme naujas darbo vietas, rūpinomės, kad socialinę pagalbą gautų tie, kuriems jos labiausia reikia. Buvome pirmieji Lietuvoje, kurie pradėjome teikti bendrąsias socialines paslaugas vienišiems asmenims.

Organizavome socialinių darbuotojų mokymus – mokome verslumo bei socialinio verslo pradmenų. Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo įkurtos 8 naujos socialinio darbuotojo padėjėjo darbo vietos. 2019 metais bus pradėta įgyvendinti 5 verslo projektai, kurie mūsų savivaldybėje sukurs 8 naujas darbo vietas.

Vienuolika metų Antanavo vaikų dienos centre kūriau saugią aplinką mažiesiems, rūpinausi, kad maistas ir pagalba pasiektų vienišus senelius namuose, stengiausi įtraukti neįgaliuosius į savivaldybės bendruomenės gyvenimą. Jau 18 metų kasmet organizuoju paramos koncertus sergantiems vaikams onkologinėmis ligomis.

Nuo 2016 metų vadovaujant Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai įgyvendinome projektus, kurių metu stengėmės pagerinti vietos bendruomenių teisinę bazę, rengėme susitikimus su LR Seimo nariais ir įvairių ministerijų atstovais.

Trisdešimt metų su kitais entuziastais įgyvendiname įvairius kultūrinius projektus. Organizuojame įvairius renginius, gaiviname senąsias krašto tradicijas. 2018 metais buvau Mažosios Lietuvos kultūros sostinės – Antanavo koordinatorė. Pirmą kartą mūsų savivaldybėje buvo surengtos Šimtmečio Antaninės Antanave.

Per 17 metų NVO sektoriuje įgyvendinta 84 bendruomeniškumą skatinantys projektai. Rengėme mokymus, dalinomės patirtimi, organizavome įvairias akcijas ir renginius, kurie telkė žmones aktyviai bendruomeninei veiklai.

Su 9 šalių partneriais įgyvendinau 8 tarptautinius projektus. Skatinome turizmą, kartu su partneriais iš kitų ES šalių mokėme vyresnio amžiaus žmones naudotis internetu, fotografijos meno ir anglų kalbos pagrindų. Auginome jaunuosius Lietuvos ir Ukrainos lyderius. Šiuo metu su Ispanijos, Airijos ir Danijos partneriais skatiname jaunimą savanoriškai veiklai.

Apie žmogų geriausiai kalba jo atlikti darbai, o ne tušti pažadai. Net ir būdama opozicijoje savivaldybės Taryboje, kur dabartinė politinė dauguma dažnai yra kurčia bet kokiam racionaliam pasiūlymui, stengiausi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Nuo 2016 metų vadovavau Antikorupcijos komisijai. Tai buvo vienintelė komisija, kuri viešino savo protokolus. Raginome savivaldybės įmones dirbti skaidriai, su savo veikla supažindinti visuomenę. Organizavome renginius skatinančius sąžiningą ir skaidrią veiklą.

Konkrečių darbų nuveikta daug, tačiau jų galėčiau nuveikti ir dar daugiau būdama Mero pareigose.

Tikiu, kad Kazlų Rūda taps puikiu pavyzdžiu, kaip mažoje savivaldybėje įmanoma sukurti palankią aplinką gyvenimui, verslui, poilsiui ir oriai senatvei. Iš esmės pakeisiu valdžios požiūrį į žmogų, operatyviai spręsiu gyventojų problemas, išnaikinsiu įsisenėjusią korupciją mūsų savivaldybėje.

Su mano numatomais konkrečiais darbais laimėjus Mero rinkimus galima susipažinti www.kneizeviciene.eu

LAI PERMAINŲ VĖJAS MŪSŲ SAVIVALDYBĖJE ATNEŠA RYŽTĄ DIRBTI KARTU!

Politinė reklama. Parengė pats politinės kampanijos dalyvis.

 

Politinė reklama bus apmokėta iš LR Liberalų sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus rinkiminės sąskaito. Užs. Nr. SG-18-12.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas