Kazlų Rūdos lankomoje vietoje skelbiama nekilnojamojo turto nuoma viešo konkurso būdu

Nekilnojamo turto nuoma / Kazlų Rūdos savivaldybės nuotr.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija viešo konkurso būdu išnuomoja inžinerinius tinklus (vandentiekio, nuotekų ir elektros) ir aikštelę, kurie bus įrengti pagal pridedamas įrengimo sąlygas, atsižvelgiant į nuomininko poreikius. Nuomojamo turto adresas M. Valančiaus g. 11, Kazlų Rūda.

Tikslinė nuomojimo paskirtis – lauko kavinės įrengimas ir eksploatavimas.

Pradinė nuomos kaina – 400,00 Eur per mėn.

Turtas išnuomojamas septynerių metų laikotarpiui, nuomos laiką skaičiuojant nuo 2022 m. gegužės 1 d.
Nuomos konkurso laimėtojas, pasirašęs nuomos sutartį, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Įsipareigoja sumokėti nuomos sutarties užtikrinimo mokestį, kuris yra 6 000,- Eur. (Ši suma įskaičiuojama į mėnesinės nuomos išskaitą). Nuomos mokesčio užtikrinimas bus naudojamas nuomojamo turto įrengimui, atsižvelgiant į nuomininko poreikius.

Nuomos konkurso laimėtojas galės įrengti ir eksploatuoti lauko kavinę pagal prie konkurso skelbimo pridedamas įrengimo sąlygas (PDF).

Paraiškos dalyvauti nekilnojamojo turto nuomos konkurse pateikiamos iki 2021 m. lapkričio 17 d. 9.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.

Asmenys, norintys dalyvauti nekilnojamojo turto viešame nuomos konkurse, pateikia dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: „Nekilnojamojo turto, skirto lauko kavinės įrengimui ir eksploatavimui, nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2021 m. lapkričio 17 d. 10.00 val.“.

Voke turi būti pateikta:

1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir  banko kodas;

2. siūlomas konkretus nuompinigių per mėnesį dydis Eur (skaičiais ir žodžiais);

3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją);

4. banko įstaigos išduotas kvitas apie sumokėtą pradinį (3 mėnesių) nuompinigių įnašą į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos sąskaitą, juridinio a.k. 188777932, sąskaitos Nr. LT84 7300 0100 9531 0744,  AB „Swedbank“.

5. įgaliojimas, jeigu konkurse dalyvauja konkurso dalyvio įgaliotas atstovas.

Maitinimo paslaugų teikimo vykdymui reikalingo leidimo-higienos paso gavimu turės pasirūpinti pats nuomininkas.

Nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas įvyks 2021 m. lapkričio 17 d. 10.00 val., Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 105 kab., adresu Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.

Papildoma informacija tel. (8 343)  68 631, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyryje, 116 kab., adresu Atgimimo g.12, LT-69443, Kazlų Rūda, darbo laiku.

Kazlų Rūdos savivaldybės inf.

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE