Komisijos posėdyje ieškota sprendimų dėl tolimesnės MPRC Vilkaviškio skyriaus veiklos

Rugsėjo 18 dieną Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko Švietimo ir mokslo ministrės sudarytos komisijos, kuri suburta, kad padėtų rasti sprendimus, leisiančius išsaugoti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrių (toliau – MPRC Vilkaviškio skyrius), posėdis.

Priminsime, kad remiantis Švietimo ir mokslo ministrės patvirtintu Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendruoju planu, jeigu neįvyks reikšmingų pokyčių, 2020 metais MPRC skyrių Vilkaviškio rajone ketinama uždaryti.

Didelė sumaištis kilo jau besibaigiant praėjusiems mokslo metams, kai Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo patvirtintas sprendimas, pagal kurį MPRC Vilkaviškio skyrius nebegalėjo priimti naujų mokinių. Tuomet, įsikišus Savivaldybės vadovams ir padedant Seimo nariams, pavyko susitarti ir priėmimas į  MPRC Vilkaviškio skyrių buvo atnaujintas. Ankstesnių susitikimų metu nuspręsta, kad reikia ieškoti alternatyvų, inicijuoti pokyčius MPRC  Vilkaviškio skyriuje, kad mokiniai toliau galėtų mokytis šioje profesinio mokymo įstaigoje, todėl Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva buvo sudaryta darbo komisija.

Komisijos, kurią sudaro Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Marius Ablačinskas (komisijos pirmininkas), Marijampolės apskrities teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė, rajono verslo atstovas Vidas Čiapas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausieji specialistai Antanas Drungilas ir Danutė Sinkevičienė, MPRC Vilkaviškio skyriaus tėvų bendruomenės atstovė Vilija Šimoliūnienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, l. e. MPRC direktoriaus pareigas Romualdas Vadluga, MPRC Vilkaviškio skyriaus vedėjas Gražvydas Šliauteris, posėdyje buvo diskutuojama, kokios yra galimybės Vilkaviškio skyriui vykdyti savo veiklą toliau. Komisijos darbe taip pat dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai laikėsi gan griežtos nuomonės, kad jei skyrius neinicijuos pokyčių, vykdys tas pačias, besidubliuojančias su MPRC vykdomomis, programas, neišsikels sau didesnių iššūkių, tai šio skyriaus uždarymas bus neišvengiamas. Savo ruožtu įstaigos bendruomenė ir Savivaldybės atstovai tikino, kad šio skyriaus veikla rajonui, jo mokiniams ir darbdaviams yra labai reikalinga, o profesinio mokymo paslauga rajone turi išlikti.

Po ilgų diskusijų prieitas susitarimas, kad MPRC Vilkaviškio skyrių galėtų išgelbėti jo atskyrimas nuo MPRC, įkuriant atskirą viešąją įstaigą ir prijungiant suaugusiųjų mokyklą,  kurios dalininkais būtų Švietimo ir mokslo ministerija bei Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Iki kito susitikimo komisijos nariai turės atlikti „namų darbus“, kad būtų įgyvendinami tolimesni veiksmai ir priimami konkretūs sprendimai dėl MPRC Vilkaviškio skyriaus tolimesnės veiklos. Komisijos pirmininkas M. Ablačinskas pabrėžė, kad bet kokiu atveju įstaigos bendruomenė turės ieškoti naujų specializacijos krypčių, kurios būtų išskirtinės ir patrauklios rajono darbo rinkai, o ne dubliuotų jau esančias, sukurti naujas kokybiškas mokymo programas, užtikrinti efektyvias mokymosi sąlygas. Savivaldybė įsipareigojo atlikti analizę, dėl tokios įstaigos reikalingumo.

Ieva Šlivinskienė

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas