Kovo 11-oji Marijampolėje: su meile ir pasididžiavimu Laisve

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną marijampoliečiai paminėjo su malda už didįjį stebuklą – Laisvę, iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija ir rikiuote, sukūrusią pakilią atmosferą J. Basanavičiaus aikštėje, nuostabiu šventiniu koncertu „Su meile, Lietuva!“, kurį dovanojo Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras ir operos solistai Neringa Nekrašiūtė ir Paulius Bagdanavičius bei  Marijampolės jaunimo grupių ir solistų su svečiais – X Faktoriaus nugalėtojais, grupe „120“ vakaro programa.

Šventiniai Kovo 11- osios renginiai prasidėjo Mišiomis už Lietuvą Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Mišias aukojęs kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras kunigas Kęstutis Žemaitis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą pavadino Laisvės stebuklu ir kvietė nepamiršti už ją žuvusių – Sausio 13-osios didvyrių, vertinti Kovo 11-osios duotą galimybę gyventi laisvoje ir demokratinėje valstybėje ir suvokti, kad nuo mūsų kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir Lietuvos, mūsų krašto Marijampolės ateitis. Mišiose giedojo Marijampolės Česlovo Sasnausko kamerinis choras ( vadovas Mindaugas Radzevičius).

Po mišių šventinė eisena atžygiavo į J. Basanavičiaus aikštę, kur buvo iškilmingai pakelta Lietuvos valstybės vėliava, pagerbti žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę, įteikti apdovanojimai struktūrinių organizacijų atstovams.

Kultūros centre šventinis renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Gausiai susirinkusius marijampoliečius su Kovo 11-ąja pasveikino Savivaldybės merė Irena Lunskienė pabrėždama, kad ne tik Nepriklausomybės atkūrimas, bet ir Marijampolės vardas yra Laisvė. Šiemet sukanka 30 metų nuo reikšmingos datos, 1989 metų kovo 21 d, kai miestui buvo grąžintas senasis istorinis – Marijampolės – vardas.

„Iš visos širdies sveikinu visus Jus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – Laisvės diena. Tai istorinė diena, kuri įgalino pasididžiavimą savo tauta, Lietuva ir nepriklausomybe. Linkiu vienybės bei meilės savo šaliai, Sūduvos kraštui ir Marjampolei, kūrybingų ir ambicingų darbų žengiant Laisvės keliu bei kuriant valstybės ir savo miesto sėkmės istoriją“, – sakė merė Irena Lunskienė.

Skambėjo išskirtinis šios Kovo 11-osios akcentas – specialiai šiai šventei paruoštas šventinis koncertas „Su meile, Lietuva!“, kurį parengė Marijampolės pučiamųjų instrumentų orkestras ( vadovas Audrius Pučinskas) ir marijampoliečiai, operos solistai Neringa Nekrašiūtė ir Paulius Bagdanavičius.

Vakare visi jauni širdyje rinkosi švęsti Laisvės jaunimo grupių ir solistų bei svečių – X Faktoriaus nugalėtojų, grupės „120“ koncerte, kur skambėjo jaunimo sveikinimai ir dainos Lietuvai po atviru dangumi.

Marijampoliečiai 29 -ąjį Laisvės pavasarį šventė laisvai, džiaugsmingai ir jaunatviškai, nes Marijampolė visuomet buvo, yra ir bus veržlus, drąsus ir laisvas miestas, kuriame praeitis augina ateitį! Buvo nuostabu susitikti, džiugu pajusti vienybės ir bendrystės jausmą, kurį dovanoja Nepriklausomybė ir Laisvė, kai lūpose ir širdyje skamba žodis – Lietuva ir laisvai plazda Trispalvė.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Savivaldybės merė Irena Lunskienė iškilmingos rikiuotės metu padėkomis apdovanojo:

Zenoną Baltramonaitį, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės 403-osios šaulių kuopos šaulį, už profesionalumą iniciatyvą, sąžiningą ir nepriekaištingą pavestų užduočių atlikimą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniuose renginiuose ir patriotiškumą skatinančiose veiklose,

Justę Botyriūtę, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės 408-osios šaulių kuopos jaunąją šaulę, už pavyzdingą jaunojo šaulio tarnybą, sąžiningą patikėtų pareigų vykdymą, aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje,

vyr. eil. Tautvydą Bubelį, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 104 lengvųjų pėstininkų kuopos karį savanorį, už profesionalią bei sąžiningą tarnybą,

Aušrą Čeponytę, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėją, už nepriekaištingą tarnybą, pasiektus rezultatus kovojant su nusikalstamumu, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką,

vyr. srž. Rolandą Gadišauską, Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono karį, už pavyzdingą ir sąžiningą tarnybą,

gr. Justą Grigaravičių, Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono karį, už pavyzdingą ir sąžiningą tarnybą,

Algirdą Jakimavičių, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiąjį patrulį, už nepriekaištingą tarnybą, pasiektus rezultatus kovojant su nusikalstamumu, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką,

Algirdą Kalinauską, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus kelių patrulių 2-ojo būrio vyriausiąjį patrulį, už nepriekaištingą tarnybą, pasiektus rezultatus kovojant su nusikalstamumu, palaikant viešąją tvarką ir stiprinant teisėtvarką,

Zenoną Kuncą, Marijampolės pataisos namų direktoriaus pavaduotoją, už ilgametę pavyzdingą tarnybą, iniciatyvas ir kvalifikuotą veiklą,

Henriką Kuršvietį, Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės 408-osios šaulių kuopos jaunąjį šaulį, už aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje, šauliškų vertybių puoselėjimą ir sklaidą Marijampolės krašto jaunimo tarpe,

srž. Arnoldą Mackevičių, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 104 lengvųjų pėstininkų kuopos intendantą, už profesionalią bei sąžiningą tarnybą,

Saulių Pocių, Marijampolės pataisos namų Turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą – finansininką, už ilgametį pavyzdingą ir kvalifikuotą darbą,

Renatą Siaurusaitį, Marijampolės pataisos namų Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, už nepriekaištingą ir kvalifikuotą tarnybą, aktyvią visuomeninę veiklą,

vyr. srž. Rimą Svitojų, Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono karį, už pavyzdingą ir sąžiningą tarnybą,

Mindaugą Šimčiką, Vidaus tarnybos vyresnįjį puskarininkį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1-osios komandos budinčios pamainos vyresnįjį ugniagesį gelbėtoją, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą,

vyr. eil. Dainių Valinčį, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 105 lengvųjų pėstininkų kuopos karį savanorį, už profesionalią bei sąžiningą tarnybą,

Paulių Vizgirdą, Vidaus tarnybos vyresnįjį puskarininkį, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos budinčios pamainos vyresnįjį ugniagesį gelbėtoją, už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas