Kultūros ministerija sprendžia dėl nemokamo muziejų ekspozicijų lankymo moksleiviams

Liepos 25 d. Kultūros ministerijoje įvykusiame Muziejų tarybos narių posėdyje buvo aptarti nemokamo muziejų ekspozicijų lankymo moksleiviams kompensavimo ir Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal darnios plėtros principus sukūrimo klausimai

Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė teigė, kad šio susitikimo tikslas – susitarti dėl nuoseklaus bendradarbiavimo didinant kultūros prieinamumą visuomenei. „Šiame kontekste muziejai užima labai svarbią vietą. Todėl siūlome nuo rugsėjo 1 d. įvesti nemokamą pavienių moksleivių lankymąsi nuolatinėse muziejų ekspozicijose.  Ši programa – bandomoji, remiantis gautais rodikliais galėsime įvertinti mūsų galimybes įvesti platesnį nemokamų paslaugų spektrą ir ateityje“, – teigė kultūros viceministrė.

Pagal naują programą savivaldybėms bus sudarytos specialios rekomendacijos, kuriomis galės remtis regionuose esantys muziejai. Šiame programos kūrimo etape Kultūros ministerija bendradarbiaus su Švietimo ir mokslo ministerija.

Kultūros viceministrė pakvietė Muziejų tarybos narius teikti siūlymus dėl aptartų klausimų raštu ir susitikti papildomai diskusijai.

Posėdžio metu buvo aptarti ir Muziejų taryboje svarstytini klausimai – sektoriaus vystymo ateities vizija, Muziejų edukacijos vieta Lietuvos švietimo sistemoje, formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi paslaugų plėtra muziejuose, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos perspektyvos, tiesioginis veiklos finansavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas didinant muziejų teikiamų paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia, Lietuvos muziejų kolekcijų (rinkinių) mobilumo privalumai ir problemos.

Balandžio pabaigoje Kultūros ministerijoje jau vyko susitikimas su muziejų sektoriaus vadovais, kuriame buvo diskutuota apie moksleivių ir senjorų nemokamo muziejų lankymo galimybes.

Muziejų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant muziejų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Kultūros ministerijos informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.