Kurk Marijampolei! Kviečiame dalyvauti Bendruomenių iniciatyvų konkurse!

Pirmą kartą Marijampolėje startuoja Bendruomenių iniciatyvų konkursas, kuris skatina marijampoliečius generuoti idėjas, burti bendruomenes ir savo iniciatyvomis kurti dar gražesnę Marijampolę.

Turite idėjų, kaip pagerinti Marijampolės savivaldybės viešąsias erdves, kad jos būtų dar labiau mylimos ir lankomos? Žinote, ką reikėtų patobulinti, kad pamėgta vieta taptų patrauklesnė? O gal turite idėją, kaip atgaivinti iki šiol pamirštą viešąją erdvę? Puiku! Dalyvaukite šiame konkurse ir galbūt Jūs būsite tas, kurio idėją mes finansuosime 100 procentų.

„Dažnai gyventojai turi įvairių pasiūlymų ir originalių idėjų, kaip pritaikyti savivaldybės viešąsias erdves, bet ne visos jos pasiekia savivaldybės administraciją ar sulaukia palaikymo, todėl ši priemonė yra puiki galimybė visiškai realizuoti savo idėjas, patiems jas siūlant ir išsirenkant geriausias. Kadangi toks konkursas rengiamas pirmą kartą Marijampolės savivaldybėje, neabejoju, kad kils įvairių klausimų, dėl kurių kviečiu drąsiai kreiptis į administraciją, konsultuotis ir teikti įvairias idėjas“, – šia naujove džiaugiasi Marijampolės savivaldybės vicemeras Paulius Marozas.

Nuo gegužės 10 dienos iki birželio 10 dienos visi Marijampolės savivaldybės gyventojai kviečiami teikti Projektų idėjų pasiūlymų paraiškas, skirtas Marijampolės savivaldybės viešųjų erdvių gerinimui. Atitikę reikalavimus idėjų pasiūlymai liepos mėnesį bus paskelbti Marijampolės savivaldybės svetainėje ir kviesime visus Marijampolės savivaldybės gyventojus išrinkti labiausiai patikusią idėją,  kuri bus įgyvendinta.

Paraiškas gali teikti ne jaunesni nei 18 metų asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje. Kartu su paraiška svarbu pateikti pritarimo projekto idėjai formą, kurioje teikiamai idėjai pritaria bent 20 savivaldybės gyventojų.

Reikalavimai projekto idėjai:

 • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas ir pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 20 Marijampolės savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas, kuriame pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir gyventojo parašas;
 • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Marijampolės savivaldybės viešojoje erdvėje;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti;
 • jei numatoma organizuoti viešą renginį projekto rezultatams pristatyti arba įgyvendinti kitas projekto rezultatų viešinimo priemones, tai tokio viešo renginio ar viešinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • nefinansuojami gatvių ir (ar) kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto projektai, išskyrus atvejus, kai šaligatvio, pėsčiųjų ir (ar) dviračių tako atkarpą būtina įrengti kaip integruotą pagal projekto idėją tvarkomos viešosios erdvės dalį ir tokios infrastruktūros įrengimo išlaidos sudaro ne daugiau kaip 30 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • projekto rezultatai gali prisidėti prie verslo infrastruktūros kūrimo, tačiau negali būti skirti konkrečių fizinių ar juridinių asmenų verslo kūrimui ir plėtrai;
 • jei projekto idėją numatoma įgyvendinti teritorijoje, kurioje yra įgyvendintas, vykdomas ar parengtas kitas tos pačios teritorijos viešųjų erdvių tvarkymo projektas, privaloma pateikti rašytinį jau esamo projekto autoriaus sutikimą, kad siūloma projekto idėja neprieštarauja esamo projekto sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojo autorinių teisių.

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos gali dalyvauti vienoje iš 2 projekto kategorijų:

 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per vienerius metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas, kurio apimtis neviršija 20 tūkst. eurų;
 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per 2 metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas (pirmaisiais metais rengiama techninė dokumentacija), kurio vertė neviršija 100 tūkst. eurų.

Kaip teikti projektų idėjų paraiškas?

 • Projektų idėjų pasiūlymai teikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris.
 • Projektų idėjų pasiūlymai iki Kvietime nurodyto termino pabaigos gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijai (Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1, 1 aukštas, 1 langelis) arba atsiunčiami naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-69307 Marijampolė.
 • Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena, nurodyta Kvietime.

Konsultacijas, esant reikalui, teiks:

kaip tinkamai pildyti iniciatyvų paraiškas – Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, el. p. valdas.tumelis@marijampole.lt;
teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt;
statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Kurtinaitis, el. p. jonas.kurtinaitis@marijampole.lt

PRIDEDAMA:
BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI IR PATRAUKLUMUI DIDINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS
PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE