Marijampolė mini vardo susigrąžinimo 30-metį

Prieš 30 metų, 1989 m. kovo 21 dieną, buvo grąžintas senasis – Marijampolės – vardas ir panaikintas Kapsuko vardas. Istoriniam vardui sugrįžti didelės reikšmės turėjo pirmą kartą dar sovietinėje Lietuvoje organizuota apklausa, kurioje vietos gyventojai balsavo, ar grąžinti senąjį Marijampolės vardą, ar ir toliau miestą vadinti Kapsuku. Gyventojų pasirinkimas buvo aiškus – istorinis Marijampolės vardas turi būti sugrąžintas. Kaip primena to laikmečio nuotaikas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Marijampolės skyriaus vadovas Stasys Daugėla, palikti Kapsuko vardą tuomet nebuvo „nei istorinio, nei politinio, nei moralinio pagrindo“. Tai buvo svarbus įvykis, parodęs aktyvią bendruomenės poziciją ir marijampoliečių valią atstatant istorinę tiesą, kuri sovietmečiu buvo sąmoningai ištrinta ir išstumta.

Visuomenei spaudžiant 1989 m. kovo 21 d. buvo surengta pirmoji miesto ir rajono gyventojų apklausa. Apklausa buvo rengiama laisvu kiekvieno miesto ir rajono pilnamečio gyventojo valios išreiškimu slaptame balsavime. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad, remiantis apklausos sudarytais nuostatais, teisę dalyvauti apklausoje turėjo 33 231 Kapsuko miesto gyventojas, dalyvavo 19 655 žmonės arba 59,1 proc. Už Marijampolės pavadinimą balsavo 15 669 gyventojai arba 79,9 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, už Kapsuko pavadinimą balsavo 3784 gyventojai arba 19,3 proc. visų dalyvavusiųjų. Remiantis to meto dokumentais, Kapsuko mieste tada gyveno 50 780 (1989-01-01) gyventojų, iš jų 96,2 proc. lietuvių, 2,4 proc. rusų, 1,4 proc. kitų tautybių atstovų.

1989 m. kovo 21 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsaku buvo pakeistas Kapsuko miesto ir rajono pavadinimas į Marijampolės miesto ir rajono pavadinimus. Įsaką pasirašė tuometės LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas V. Astrauskas ir LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo sekretorius J. Gureckas.

Tuos istorinius momentus primena miesto metraštininkų Romo Linionio, Romo Rusteikos ir kitų autorių nuotraukos.

Marijampoliečiai-kapsukiečiai kviečiami prisiminti to laikotarpio istorinius įvykius, dalintis nuotraukomis ir prisiminimais Marijampolės savivaldybės facebook komentaruose. Kovo 20–21 d. per Marijampolės televiziją bus rodomos specialios laidos, demonstruojami filmuoti istoriniai kadrai.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas