Ministrė Agnė Bilotaitė apie didinamą finansavimą statutinėms tarnyboms – tai nacionalinio saugumo reikalas

Šiandien vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo konferencijoje, kurioje buvo aptarti statutinių tarnybų pareigūnų patiriami iššūkiai ekstremaliosios situacijos laikotarpiu ir Vyriausybės priemonės, siekiant juos atremti.

Diskusijoje „Teisėsaugos (statutinių pareigūnų) iššūkiai, kaip ją stiprinsime“ dalyvavusi ministrė A. Bilotaitė pabrėžė, kad būtina didinti finansavimą statutinėms įstaigoms – dėl to rengiamas kitų metų biudžeto projektas. Prioritetas bus skirtas pareigūnų darbo užmokesčiui didinti, aprūpinti tinkamomis darbo priemonėmis ir moderniai ginkluotei įsigyti.

„Norėčiau pradėti nuo padėkos pareigūnams. Lietuvoje turime nepaprastą metą: iš pradžių – pandemija, vėliau – neramumai, kurie pasireiškė riaušėmis, neteisėta migracija, kai reikia ginti valstybės sieną. Visi matome, kad pareigūnai demonstravo profesionalumą. Mes sugebame atlaikyti krizes, o dabar svarbiausia išmokti pamokas ir būti pasiruošusiems. Žinoma, šiandien mums būtina spręsti darbo užmokesčio ir motyvacijos klausimus. Jeigu norime, kad tarnybą rinktųsi jauni žmonės – būtina juos pritraukti. Profsąjungos ir ministerija nėra atskiri dariniai, turime dirbti kartu ir siekti bendrų tikslų. Kovoju ir kovosiu už pareigūnus kaip už save pačia, už savo šeimą. Į Jus visuomet galima atsiremti, Jūs kovojate priešakinėse linijose, kad mes visi būtume saugūs, todėl valstybė turi padaryti viską dėl pareigūnų. Šiandien karą kariauja priešakinėse linijose vidaus reikalų sistemos pareigūnai, todėl turime užtikrinti, kad mūsų pareigūnai būtų tinkamai aprūpinti“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Vidaus reikalų statutinėse įstaigose šiuo metu trūksta 16 proc. pareigūnų. Mažiausiai laisvų pareigybių turi pasienio tarnyba – tik 9 proc., tačiau ši tarnyba, susidūrusi su naujais iššūkiais, ketina įsteigti papildomas pareigūnų pareigybes. Siekiant padidinti statutinių pareigybių patrauklumą, būtina didinti darbo užmokestį.

Nors pirminės grandies pareigūnų darbo užmokestis artėja prie Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio, tačiau vis dar yra nepakankamas ir neatitinka tarnybos specifikos. Nuosekliam pareigūnų darbo užmokesčiui didinti ir motyvacijai skatinti kasmet skiriama papildomų valstybės biudžeto asignavimų. Vyriausybė šiam tikslui jau skyrė lėšų.

Esant ekstremaliajai situacijai dėl neteisėtos migracijos, policijos, pasienio, viešojo saugumo tarnybų pareigūnams ir ugniagesiams gelbėtojams skiriamos priemokos.

Priemokos skiriamos tiems pareigūnams, kurie saugo valstybės sieną, užtikrina migrantų stovyklaviečių apsaugą, atlieka viešosios tvarkos užtikrinimo funkciją savivaldybių teritorijų stovyklavietėse.

Pareigūnams kompensuojami mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą. Siekiant kompensuoti padidėjusį pareigūnų, dalyvaujančių suvaldant neteisėtą migraciją, darbo krūvį bei patiriamą įtampą, sudaryta galimybė gauti bent 2 dienų psichologinės reabilitacijos paslaugas.

Konferencijoje ministrė A. Bilotaitė teigė, kad, siekiant visapusiškai pasirūpinti statutinių tarnybų pareigūnais, taip pat bus sprendžiami opūs pareigūnų socialinių garantijų ir pensijų klausimai, o Vyriausybės programos priemonių plane kaip vienas iš prioritetų yra numatytas centralizuotos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos sukūrimas.

Konferencijos metu vidaus reikalų ministrė kadenciją baigiančiam Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkui Vladimirui Baneliui įteikė Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklą už nuopelnus vidaus reikalų sistemai, plėtojant socialinį dialogą ir atstovavimą pareigūnų profesinėms sąjungoms.

LR VRM inf.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE