Mokytojams – galimybė mokytis antro dalyko

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, norintys pasirengti mokyti kito dalyko, jau šias metais turės galimybę studijuoti aukštojoje mokykloje ir įgyti reikiamas kompetencijas. Tam yra skiriamas tikslinis finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Per ateinančius trejus metus numatoma finansuoti 820 studijų vietų.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu nedidelėse regionų mokyklose, kuriose mokytojų darbo krūviai maži, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Atrenkant kandidatus studijoms prioritetas bus teikiamas tiems pedagogams, kurie norės įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, taip pat ikimokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks iki 1,5 metų.

Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras kartu su projekto partneriais, pedagogų rengimo programas vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis.

Projektas taip pat sudaro papildomas galimybes įgyti pedagogo kvalifikaciją krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojams, planuojantiems dirbti švietimo įstaigoje, „Renkuosi mokyti“ programos dalyviams ir mokyklose dirbantiems ne pedagoginiams darbuotojams, kurie yra įgiję gamtos, tiksliųjų mokslų sričių ar inžinerinį išsilavinimą.

Paraiškas galima teikti elektroniniu paštu TeskStudijos@upc.smm.lt iki birželio 8 d. Kas nesuspės šiemet, tokia atranka į studijas bus vykdoma ir 2019 m., ir 2020 m.

Paraiškos formą ir daugiau informacijos apie reikalavimus kandidatams rasite Ugdymo plėtotės centro interneto puslapyje:

https://www.upc.smm.lt/naujienos/projektai/tesk/atranka.php.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas