Pasirinkta 2018 m. brandos egzaminų Marijampolės savivaldybės bazinė mokykla

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirta 2018 m. brandos egzaminų Marijampolės savivaldybės bazinė mokykla. Ja tapo Marijampolės Sūduvos gimnazija (R. Juknevičiaus g. 32, tel. (8 652) 89 364, el. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt .

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, prašymus pateikę bazinės mokyklos direktoriui nuo sausio 16 d. iki vasario 24 d., juos laikys pagrindinės sesijos metu. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos direktoriui. Pateikiant prašymą, privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje arba vairuotojo pažymėjimą), vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą). Vidurinį išsilavinimą įgijusieji užsienyje – švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo, studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, arba studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui ir užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys) ir kvitą apie grynųjų pinigų įmoką už pasirinktus laikyti brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą po 14,48 Eur.).

Visa naujausia informacija apie brandos egzaminus pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt. Šiais klausimais galima pasiteirauti ir Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriuje, tel. (8 343) 90 068; mob. (8 620) 28 066 arba el. p. valdimantas.kvietkauskas@marijampole.lt .

 

Valdimantas Kvietkauskas,

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X