Pradinukų pasiekimų gerinimas: į STEAM orientuotas ugdymas

Mokykloms ieškant savo identiteto, kuris padėtų išsiskirti konkurencingoje aplinkoje, neišimtis ir „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, kurios prioritetinė veiklos kryptis STE(A)M ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

Mūsų mokykla kartu su dar 5 mokyklomis  Lietuvoje, pradėjo vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0054  „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant  žaliąjį mokinių požiūrį“projektą.

Projekto tikslas:

pagerinti 4 klasių mokinių pasiekimus, veiklą tobulinančiose mokyklose diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują bendrojo ugdymo proceso organizavimo modulį ir atnaujinant bendrojo ugdymo turinį.

Mokykloje STEAM įgyvendinimas prasidėjo nuo mokytojų mokymų.Mūsų mokyklos 2 mokytojos pradinių klasių Rima Berčiūnienė ir anglų kalbos Beata Valungevičienė buvo išvykę į CLIL mokymus Vilniuje.

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymasis– tai dalyko  mokymas(-is) užsienio kalba, kai mokymosi procesas koncentruojamas į dalyko mokymąsi, vartojant iš dalies užsienio kalbą. Užsienio šalyse toks mokymas(-is) dažniausiai vadinamas CLIL (Content and language integrated learning).

Mokant dalyko integruotai su užsienio kalba, įgyvendinama dalyko programa. Dalykui skiriamas valandų skaičius ne mažesnis nei nustatyta Bendruosiuose ugdymo planuose. Mokykla priima sprendimą, kiek valandų per savaitę ar per pusmetį bus mokoma dalyko lietuvių kalba ir kiek užsienio kalba, atsižvelgdama į tokius veiksnius,kaip klasės pasirengimas,dalyko kompleksiškumas, metodikos priemonių įvairovė.

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo trukmė gali būti įvairi: nuo vienos pamokos iki pamokų sekos – modulio arba kelių modulių.

Integruotos pamokos pagal pagrindinio ugdymo programas skatins vaikus atrasti bei domėtis naujovėmis. Pamokose vaikai gerins kalbėjimo įgūdžius, gilinsis į mokslo, technologijų ir inžinerijos klausimus, lavindami komandiškumo įgūdžius – ugdys draugiškumą, įgis algoritminio mąstymo pagrindus, rašys pirmąsias sukonstruotų mechanizmų valdymo programas.

Mokytojai tobulins žinias žaidimų ir elektronikos programavime su MicroBit          mikrokompiuteriais, modeliavime bei maketų kūryboje su trimačiu 3 Dspausdintuvu ir kt.

 

STEAM mokytojai kels kvalifikaciją ir dalinsis savo patirtimi su kitais mokyklos, miesto ir respublikos mokytojais.

Pradinukų laukia įdomios programavimo pamokėlės.

Parengė mokytojos Rima Berčiūnienė ,Beata Valungevičienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.