Prieškarinės iškilmės Marijampolėje: paradas Laisvės aikštėje, sporto ir dainų šventė

Aukštieji karininkai 1935 m.

2020 metais Suvalkijos šaulių 4-oji rinktinė minėjo 100-tąsias įkūrimo metines. 1939 m. Marijampolėje įvyko „didinga XIV rinktinės šaulių šventė“. Būtent tokio pavadinimo publikacija pasirodė prieškario spaudoje. Tais metais į Marijampolę atvyko per du tūkstančius šaulių iš visos Sūduvos. Iš Kauno į iškilmes atvažiavo liūdno likimo generolas, ministras Kazys Skučas. Marijampolės miesto aikštėje plaikstėsi beveik 40 skirtingų Šaulių sąjungos vėliavų.

Anot šaltinių, „1939 m. birželio 4 d. Marijampolės šaulių rinktinė šventė savo veiklos dvidešimties metų sukaktį, gavo vėliavą ir daug ginklų. Šioje didelėje šventėje dalyvavo apie du tūkstančius šaulių ir plevėsavo 39 vėliavos. Prisijungė ir ugniagesiai, ir didžioji visuomenės dalis.

Iš pat ryto šauliai kartu su sportininkais atliko bendrus pratimus. 11 val. parapijos bažnyčioje buvo pamaldos, kurių metu arkivyskupas Karevičius pašventino tris vėliavas: XIV rinktinės, Marijampolės šaulių moterų ir Želsvos būrių. Bažnyčioje mišias laikė kunigas Sekevičius, gražų pamokslą pasakė kun. Kazlauskas.

Po pamaldų Laisvės aikštėje buvo paradas ir vėliavų bei ginklų įteikimas. Čia atvykusį vidaus reikalų ministrą, ats. brigados generolą Skučą su raportu pasitiko rinktinės vadas pulk. leitenantas Kerbelis. Aukštasis svetys pasisveikino su visais šaulių daliniais. Įteikė tris ką tik Marijampolės bažnyčioje pašventintas vėliavas.

Rinktinės vadas Kerbelis su naująja vėliava apėjo visus šaulių dalinius. Ministras generolas Skučas pasakė iškilmei pritaikytą kalbą. Tarp kitko, šaulių rinktinei besikuriant, generolas Skučas pats gyveno Marijampolėje. Todėl šiandien jam ypatingai yra malonu dalyvauti savo rinktinės šventėje.

Sušukus valio už tėvynę ir prezidentą, šauliams buvo įteikti visuomenės paaukoti ginklai. Rinktinė gavo 450 šautuvų, ir penkis lengvuosius kulkosvaidžius. Ginklai buvo sudėti žolynais išpuoštuose sunkvežimiuose. Be to kalėjimo tarnautojai, kurie yra aktyvūs šauliai, rinktinei padovanojo savo lėšomis nupirktą pilną dūdų orkestro instrumentų komplektą.

Atskridusi Šaulių sąjungos aviacija savo sveikinimą numetė iš lėktuvo. Iškilmės Laisvės aikštėje užbaigtos paradu. Pro aukštuosius svečius pražygiavo uniformuoti šauliai, šaulės su tautiniais rūbais, dviratininkai, motociklistai, ir vietos ugniagesiai su savo technika.

Komendantūros kieme šauliai pasivaišino ir pailsėjo. Dalinių vadai, įstaigų viršininkai, ir rinktinės taryba ministro Skučo garbei suruošė pietus karininkų ramovėje.

17 val., vakare, kunigaikščio Vytenio pulko aikštėje įvyko sporto ir dainų šventė. Jungtiniai moterų šaulių būriai atliko sporto pratimus ir tautiškus šokius. Iš Liudvinavo būrio šiuose pratimuose dalyvavo per aštuoniasdešimt procentų šaulių. Už tai būrio vadė mokytoja Brazytė gavo dovanų gražų laikrodį. Iš vyrų masiniame sporte pasirodė Cukraus fabriko vyrų būrys. Atliko sakalų gimnastiką su šautuvais.

Kiti šauliai dalyvavo penkių kilometrų žygio rungtyje, metė granatas, bėgo. Granatą toliausiai, net 58 metrus, numetė Igliškėlių būrio vadas. Už tai buvo apdovanotas portsigaru. Už šokimą į tolį skustuvas atiteko mokytojui Gyliui.

Generolas, ministras Skučas savąjį miestą apleido tik sutemus. O 1939 m. birželio 4 dienos iškilmes dar ilgai minės visa Marijampolės apskritis,“ – pasakojimą baigia įvykių liudininkas.

Liūdno likimo generolas, Mauručiuose gimęs Kazys Skučas, po metų, 1940 m. birželio 15 d. bus suimtas.  Dar po metų, Maskvos Butyrkų kalėjime – sušaudytas.

 

Tomas Sušinskas

Sūduvos gidas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE