Šakiuose patvirtinta melioracijos darbų programa

Šakių rajono savivaldybės  taryba pritarė savivaldybės melioracijos darbų 2019 m. programai. Šiai programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta 319 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšomis bus tvarkomi valstybei nuosavybės teise priklausantys ir rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi melioracijos statiniai.

Kaip informavo savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelm Haase, atlikus numatytus programoje darbus, bus pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė apie 800 ha plote, renovuota apie 10 km griovių, renovuota apie 113 vienetų drenažo žiočių, suremontuota apie 14 vienetų vandens pralaidų, atlikti drenažo sistemų remonto darbai gyvenvietėse, atlikti priežiūros darbai aštuonių žemių užtvankoms su šachtinėmis vandens sklendėmis. Vadovaujantis ūkininkų, žemės savininkų, seniūnų bei gyventojų raštiškais prašymais, bus atliekami avarinių gedimų remonto darbai valstybei priklausančiuose melioracijos statiniuose. Taip pat bus atlikti tyrinėjimo, projektavimo bei ekspertizės darbai objektams, numatomiems vykdyti 2020–2021 metais.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas