Saugi aplinka mokykloje

Lietuvoje vis daugiau ugdymo įstaigų stengiasi kurti visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką, išgyvendinti paplitusias patyčias ir smurtą, taikydami veiksmingas, moksliškai pagrįstas prevencines programas.
Viena iš jų – tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai” skirta 5-7 metų vaikams padėti įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Jau septynioliktus metus, t. y. nuo 2000-ųjų, šią programą įgyvendinant mokoma vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Vaikai skatinami kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti, mokomi empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Programa „Zipio draugai” padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai, suprasdami smurto ir patyčių keliamas problemas vaiko raidai ir mikroklimatui, teigiamai vertina prevencinių programų teikiamas galimybes ir aktyviai dalyvauja jas įgyvendinant. 2017-2018 m. m. programoje „Zipio draugai” dalyvauja Kazlų Rūdos „Elmos” mokyklos-darželio, Kazlų Rūdos pradinės mokyklos, Antanavo, Bagotosios, Jankų pagrindinių mokyklų bendruomenės.

Šalyje 2012 metais pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai” tęsinys – programa „Obuolio draugai”, skirta vyresniems, t. y. 7-9 metų mokiniams. Tęsdami pradėtą darbą šią programą įgyvendina Antanavo ir Bagotosios pagrindinių mokyklų mokiniai, jų tėvai ir pedagogai.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X