Tarpinstituciniame susitikime aptartas paslaugų šeimai teikimas

Savivaldybėje vyko tarpinstitucinis susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) ministro patarėja Kristina Paulikė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dovilė Šakalienė. Kartu su Ministro patarėja atvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyriausioji specialistė Vaida Urbartaitė, SADM socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Guoda Vaičekauskaitė, VU profesorė, LŠT prie LR Seimo pirmininkė Vilija Targamadzė. Susitikime taip pat dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovai ir specialistai, rajone veikiančių įstaigų ir institucijų atstovai. Jame siekta aptarti paslaugų šeimai teikimą.

Šis susitikimas vyko kaip tęstinis po Savivaldybėje 2017 m. birželio 22 d. įvykusio tarpinstitucinio pasitarimo, kuriame jau buvo priimti sprendimai dėl konkrečių veiksmų, kuriuos turi atlikti atsakingos institucijos tam, kad būtų sprendžiamas vaiko globos klausimas. Apie Ministerijos atstovių atvykimą Savivaldybė buvo informuota tik birželio 23 d. Dar iki susitikimo su Ministerijos atstovėmis buvo priimti sprendimai pradėti veiksmus, susijusius su vaiko grąžinimu atgal į šeimą, o globos peržiūra buvo numatyta birželio 29 d., nes, laikantis įstatymo, ne vėliau kaip prieš savaitę turi būti informuojami peržiūros dalyviai.

Savivaldybės institucijos ir iki susitikimo aktyviai rūpinosi šeima ir atliko savo pareigas, teikdami pagalbą šeimai. Kad nuo birželio mėnesio pradžios šeimoje stebimi teigiami pokyčiai, jau buvo užfiksuota Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) organizuotoje Vaiko atvejo peržiūroje, kuri vyko praėjusį ketvirtadienį (birželio 22 d). Jame buvo numatyta vaiko globos peržiūra, kuriuos metu bus sprendžiamas klausimas, ar tęsti laikinąją globą, ar ne.

Dar prieš šią atvejo peržiūrą VTAS birželio 20 d. kreipėsi į institucijas, teikiančias pagalbą šeimą, prašydamas pateikti rašytinius duomenis apie dabartinę situaciją šeimoje, nes dar birželio mėnesio pirmomis dienomis pateikti atsiliepimai apie situaciją šeimoje buvo neigiami.

Po susitikimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėmis ir LR Seimo nare buvo nutarta patvirtinti konkretų planą, kaip elgtis aptartu atveju, kad būtų priimami greiti ir efektyvūs sprendimai, palankiausi vaikui.

Vaikui sugrįžus į šeimą, atsakingosios institucijos ir toliau stebės situaciją šeimoje bei sieks užtikrinti vaiko saugumą. Savivaldybė yra parengusi ir veiksmų planą, kuriuo pasidalijamos atsakomybės tarp institucijų konkrečiu atveju. Taip pat, dalyvaujant Vilkaviškio rajone veikiančių įstaigų ir institucijų atstovams, dirbantiems su šeimomis, aptarta galimybė parengti darbo su šeima strategiją, kurioje būtų aišku, kas ir kada įsijungia į pagalbą šeimai.

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka įpareigojo specialistus, dirbančius su šeimomis, ateityje visais atvejais informuoti Administracijos direktoriaus pavaduotoją D. Riklienę, kuri, esant poreikiui, operatyviai suorganizuotų tarpinstitucinius susitikimus iškilusiai problemai spręsti.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X