Tarpukario marijampoliečių naujienos

Senoji Marijampolė tarpukariu

Prieškario trumposios publikacijos gali suteikti nemažai informacijos. Daugiau nei prieš 80 metų, žiemą, viešos čiuožyklos Šešupėje pritraukdavo gausybę žmonių. Kaip marijampoliečiai paminėjo nepriklausomybės dvidešimtmetį? Kada miesto centre atsirado pirmoji pokalbiams skirta telefono būdelė?

Anot prieškario šaltinių, „1938 m. Vasario 16 d. iškilmės Marijampolėje prabėgo labai pakilioje nuotaikoje. Pusę devynių ryte, Basanavičiaus aikštėje įvyko iškilmingas didžiosios vėliavos pakėlimas. Į aikštę atvyko didžioji visuomenės dalis. Gražią kalbą rėžė jaunalietuvių vadas ponas Kriščiūnas. Po vėliavos pakėlimo pradžios mokyklų mokiniai nuėjo į Šv. Vincento bažnyčią pamaldoms.

Dešimtą valandą gimnazijų mokiniai, kariuomenė, Nepriklausomybės kovų savanoriai, šauliai susirinko parapijos bažnyčioje. Iškilmingas pamaldas laikė arkivyskupas Karevičius.

Vakarop, 16 valandą įvyko vėliavos nuleidimo iškilmės. Ligi pat vėlyvos nakties Marijampolėje buvo pilna žmonių. Visur jautėsi šios didžios šventės nuotaika. Didžioji dalis namų ir krautuvių vitrinų buvo gražiai papuoštos žalumynais ir iliuminuotos. Ypač gražiai žiūrėjosi į miesto savivaldybės namus. Šviesų negailėjo ir Marijampolėje esantis Lietuvos bankas, geležinkelio stotis, teismo rūmai, paštas, cukraus fabrikas.

Reikia pastebėti, kad pagaliau šiemet Marijampolės krautuvininkai išmoko tinkamai papuošti savo parduotuvių vitrinas. Paveikslai jau nestovėjo tarp tepalų dėžučių. Šabasinių žvakelių languose taip pat jau nesimatė. Visa tai pridavė iškilmingumo bendrai šventės nuotaikai.

Žmonių judėjimas gatvėse bent jau iki pusiaunakčio tikrai buvo didelis. Visose salėse skambėjo organizacijų pasilinksminimai. Abiejuose Marijampolėje esančiuose kinuose visų vietų kaina buvo tik 50 ct. Prieš kiekvieno filmo pradžią buvo skaitomos trumpos paskaitos.

Kareivinių pulko teritorijoje įvyko ordinų įteikimo iškilmės. Ta proga atsargoje esantys žydai 9 pėstininkų pulkui padovanojo šautuvą su lietuvių ir hebrajų kalbų įrašais sidabro lentelėje.

Baigiant malonu pastebėti, kad šiemet pirmą kartą iškilmėse organizuotai dalyvavo visi cukraus fabriko tarnautojai. Apie pusiaunaktį miesto gatvėse žmonių pradėjo mažėti. Užgeso namų ir krautuvių iliuminacijos. Švietė tik parapijos bažnyčios bokštų kryžiai. Tarsi norėdami uždegti mūsų širdyse dar didesnę meilę tėvynei, – pasakojimą apie dvidešimtmečio Vasario 16 d.  minėjimą užbaigė 1938 m. įvykių liudininkas.

Šaltiniuose radau pranešimą apie prieškario marijampoliečių čiuožyklos pradžią. Tų pačių 1938  m. žiemos numeryje rašoma, kad „marijampoliečiai jau seniai neturėjo tokios puikios progos pačiuožti, kaip šiemet. Devintasis šaulių būrys ėmėsi iniciatyvos ant Šešupės įruošti didelę, modernišką čiuožyklą. Nors čiuožyklos įrengimas ir brangiai kainavo, bet gausus marijampoliečių lankymas visa tai atpirko. Buvo planuojama suruošti net čiuožimo pirmenybes ir karnavalą, bet nepalankus oras to neleido.“

1936 m. Marijampolėje gyventojų priskaitoma iki 14 tūkstančių. Maždaug per šešis metus miesto gyventojų skaičius padidėjo penkiais tūkstančiais. Anot šaltinių, 1936 m. rudenį naujoji miesto spirito varykla supirkinėjo iš gyventojų bulves ir greitu metu jau pradės veikti.

Pasak prieškario reporterio, jau 1936 m. pavasarį buvo daug kalbėta ir rašyta apie būsimuosius Marijampolėje telefono pasikalbėjimams automatus, tačiau lig šiol jų dar nėra. Tik praeitą savaitę Basanavičiaus aikštėje pastatytas toks pasikalbėjimams skirtas automatas. Marijampoliečiai bus patenkinti, nes nereikės taip toli bėgti į paštą.“

Naujienose apie Marijampolę minimas miesto sodas: „Minint lietuvių spaudos atgavimo 25 metų sukaktį, Vytauto Didžiojo sode buvo iškilmingai pasodintas spaudos medelis. Vilniaus ąžuolas ir vėliau pasodintieji Tumo ir Smetonos medeliai jau seniai aptverti gražiomis tvorelėmis ir puošiami gėlėmis. Tačiau minimas spaudos medis buvo paliktas be dėmesio. Eilę metų skurdo apaugęs žolėmis. Visgi spaudos ąžuolas nenudžiūvo, nenulūžo ir pagaliau pats Marijampolės burmistras į jį atkreipė dėmesį. Dabar medelis aptvertas tokia pat gražia tvorele, kokia puošiasi priešais augantis Vilniaus medis. Darželyje bus prisėta gėlių, – naujienų apžvalgą užbaigia prieškario reporteris.

 

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE