Triukšmo kontrolė

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo prievolė planuojantiems statybos, remonto, montavimo darbus – apie tai privaloma pranešti savivaldybėms. Naujovė patvirtinta Vyriausybės nutarimu.

Vykdant šį teisės aktą, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.

Triukšmo šaltinių valdytojai privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos, remonto, montavimo darbų pradžios raštu pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai pranešimą, nurodant triukšmo šaltinių naudojimo laiką, vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Nepranešus darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nutraukiami. Daugeliu atveju iš anksto numatyti triukšmo lygį gali būti sudėtinga, todėl siūloma nurodyti planuojamų naudoti triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą – nemažai statybos ar remonto įrangos turi galimą triukšmo lygį įvardijančius lipdukus, tokia informacija būna ir įrenginių techninėje dokumentacijoje. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymais, garso, vaizdo įrašais ir pan).

Statybos darbų triukšmo kontrolierius ne rečiau kaip kartą per statybos ar remonto darbų laikotarpį patikrina triukšmo šaltinio valdytoją, jeigu gaunami gyventojų skundai dėl triukšmo, atliekamas neplaninis patikrinimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad  Administracinių teisės nusižengimų kodekso 48 straipsnis už  triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.