VasaROJUS Daukšiuose…

Vasara, kaip įprasta, tikra rugiapjūtė kultūros darbuotojams, juolab, kad pandemija, bent jau kol kas atlėgusi ir netrukdo dirbti. Praėjusį šeštadienį šventine nuotaika gyveno Daukšių miestelis. Vietos kultūros darbuotojai, saviveiklininkai ir meno saviveiklos entuziastai  iš aplinkinių rajonų padovanojo palių pakraštyje gyvenantiems žmonėms daug įsimintinų, linksmų akimirkų. Ta proga juos aplankė (juk rinkimai ne už kalnų), visas pulkas įvairaus rango politikų, o su poni arkliukais kinkytu vežimu, suaugusius ir vaikučius, atėjusius į šventę, nemokamai vėžino pats Marijampolės savivaldybės tarybos narys K. Petraška.

Renginio vedėja Gražina Benetienė šventę pradėjo vietos poeto Antano Bagdono eilėmis apie Daukšių žmonių darbštumą ir apylinkių grožį, pristatė šventės svečius, o kiek vėliau prie jos prisijungęs aštrialiežuvis dzūkiškas Vinculis (Kęstutis Tumynas), „traukdamas per dantį“  gyvenimą vis „gerinančią“ valdžią bei berdamas publikai kitus savo „bajeriukus“ sulaukė teigiamos žiūrovų reakcijos ir pelnė daug aplodismentų.

Susitikti su Daukšių žmonėmis atvyko Marijampolės savivaldybės vicemeras A. Visockis, beje, perdavęs ir mero P. Isodos sveikinimą, taip pat savivaldybės Tarybos nariai A. Kirkliauskas – palinkėjęs žmonėms geros nuotaikos ir sveikatos, taip pat A. Mitrulevičius ir K. Spūdys. Apsilankė ir seimo nariai K. Mažeika bei P. Gražulis. Pastarasis, beje, užlipęs ant scenos tradiciškai išrėžė ugningą kalbą visose Lietuvos bėdose kaltindamas Landsbergių dinastiją ir konservatorius bei pasiūlęs nelegalius migrantus talpinti Austėjos Landsbergienės darželiuose ir mokyklose… Tačiau šį seimo nario „spyčių“ šventės dalyviai sutiko santūriai. Tai liudija, jog mūsų žmonės tampa vis daugiau išprusę ir vertina politikų kalbas kritiškiau, o viena šalia stovėjusi žiūrovė tarstelėjo –„Geriau koldūnais pavaišintų dykai nei mitinguotų čia“…

Beje, toks mažas pastebėjimas, jau teko dalyvauti Baraginės, Gudelių, o dabar ir Daukšių krašto žmonių vasaros šventėse, tačiau niekur nemačiau konservatorių partijos atstovų atėjusių pasveikinti kaimo žmogų, gal jie mano, jog ir taip jis balsą per rinkimus atiduos už juos?

Na, kaip ten bebūtų, bet šventė vyko sklandžiai ir buvo aktuali, įdomi, turininga, kaimo žmonės turėjo ką pažiūrėti, galėjo patys sudalyvauti atrakcionuose. O nenorintys linksmintis juose šnekučiavosi prie alaus „pintos“ siūlomos prekybininkų (tai matosi mano darytų nuotraukų galerijoje).

„Šventės pavadinimas „Daukšių miestelio vasaROJUS“ pasako, kad šiandieną čia rojus. Treti metai iš eilės, sulaukę rugiapjūtės, tad ir naujo derliaus, renkamės aptarti metų tėkmę, nuveiktus darbus, pasidalinti geromis emocijomis, ar tiesiog kaimyniškai pabūti vieni su kitais“- pastebėjo renginio vedančioji Gražina Benetienė.

Daukšių kraštas kasmet rugpjūčio mėnesį mini kruvinąsias Žuvinto mūšio kautynes, baisius trėmimus ir karo aukas.  Prieš  76 metus, rugpjūčio 6-15 dienomis šiame krašte vyko žūtbūtinis mūšis, kurio metu netekta per 30 šio krašto vyrų, tėvų, sūnų, brolių – tautos didvyrių, partizanų. Ko ne kiekviena šio krašto šeima pajuto tremties baimę,  o karo metu fašistų panieką.

„Didvyrių paaukotos gyvybės dėl laisvės mums yra be galo svarbios. Esame didžiai dėkingi  jiems, tai skaudi praeitis ir netektis, tačiau be jų aukos, tokios gražios ateities nebūtume turėję. Šio krašto žmonės laisvę brangina, todėl tikime, jog ir ateinančios kartos, iki pat mirties brangins tą saldų žodį laisvė“ – kalbėjo šventės vedančioji.

Žuvusių kovotojų atminimas pagerbtas tylos minute, taip pat pagerbti ir visi jau išėjusieji, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie Daukšių ir laisvos Lietuvos istorijos kūrimo. Šventės dalyviai kartu su vedančiąja užtraukė dainą „Stoviu aš parimus“.

Toliau šventės nuotaiką šauniai palaikė populiarus MKC Daukšių moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Dovilės Bičkauskaitės, kuriame, beje, dainuoja ir pati šio skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Danutė Kasparavičiūtė.

G. Benetienės į sceną pakviesti Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis bei kraštietis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Mažeika apdovanojo padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis Zitą Freitakienę – už kultūros puoselėjimą, neblėstančią energiją, ryžtą, idėjas ir neatlygintiną darbą visuomenės labui. Už neatlygintiną viešųjų erdvių, paminklų priežiūrą – Augeniją Gutauskienę. Už darbą tvarkant nežinomų karių kapus, rūpestį ir nevystančias gėles prie Laisvės gynėjų paminklo – Albiną Neverauskienę, už ilgametę, neatlygintiną savanorišką  visuomeninę veiklą Daukšių krašto žmonių labui padėkota Elenai Kasparavičienei.

Padėkota ir renginio rėmėjams – „Dovinės“ žemės ūkio bendrovės darbuotojams bei jos pirmininkui Jonui Kaulickui, ūkininkų Rimo ir Vaido Kaminskų šeimoms,  Padovinio  ŽŪB dirbantiesiems ir jos vadovui  Girmantui Gumauskui, ūkininkui Ryčiui Sventickui, uždaros akcinės bendrovės „Aliaska“ direktorei Vilijai Bandzaitienei. Taip pat padėkota šventės organizatoriams – Marijampolės kultūros centrui ir Igliaukos seniūnijai.

Renginio vedėja pastebėjo, jog Daukšiai „stovi ant rubežiaus“ tarp Suvalkijos ir Dzūkijos, tad žmones net  Žuvintas suartina. Viena  ežero pusė Suvalkijoje, o kita jau Dzūkijoje. Kaip sakoma, turėti gerą kaimyną, tai beveik tas pat,  kaip laimėti milijoną…

Iš renginio vedėjos, Gražinos Benetienės, estafetę perėmęs dzūkiškas Vinculis pašmaikštaudamas apie šį bei tą žiūrovams pristatė kitus vakaro svečius saviveiklininkus – kapelą iš Kalvarijos „ Sidabrinė gija“, vadovas Saulius Stebuliauskas, Kalvarijos kultūros centro, Jusevičių laisvalaikio salės šokių grupę „Miss-A“ – vadovė Danutė Giedraitienė, ji taip pat atliko keletą estradinių dainų patikusių žiūrovams.  Pasirodė grakščiosios grupės „Miss –A“ šokėjos. Finalinėje renginio Daukšiuose dalyje kultūrininkai atidavė duoklę jaunuomenei, kurios ūpą kėlė gyvo garso grupė Tenoras“ , vadovas Andrius Vyšniauskas ir grupė „Pop du“ .

Galerijoje – autoriaus nuotraukos

Sūduvos gidas logotipas

Vytautas Karsokas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE