Vilkaviškio pirminės priežiūros sveikatos centras sieks didini veiklos efektyvumą

Balandžio 18 d. Savivaldybėje įvyko susitikimas, kuriame Vilkaviškio rajone veikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai buvo supažindinti su galimybe teikti projektinius pasiūlymus ir gauti paramą pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimui.

Susitikime dalyvavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Grigaliūnaitė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kasulaitienė, Vilkaviškio rajone veikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovės. Pastarosios buvo supažindintos su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimais.

D. Riklienė ir J. Grigaliūnaitė pristatė svarbiausius pakeitimus, atkreipė dėmesį į naujus reikalavimus, pasikeitusias finansavimo sumas ir pranešė, kad, vadovaujantis Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus raštu, galutinė projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo pateikimo data yra 2018 m. gegužės 21 d.

Taip pat Savivaldybės atstovės pabrėžė, kad vadovaujantis Priemonės aprašu, teikiant projektinį pasiūlymą, bus vertinama, ar projektas atitinka regiono plėtros planą. Siekiant užtikrinti atitiktį šiam reikalavimui, turi būti parengtas Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams projektas, kuris turi būti suderintas su LR Sveikatos apsaugos ministerija, todėl potencialių projektų pareiškėjų buvo paprašyta iki 2018 m. balandžio 25 d. pateikti informaciją apie planuojamą įgyvendinti projektą.

Projektų įgyvendinimo metu rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos galės pirkti medicininę įrangą, atlikti remonto darbus ir pan.

Projektų rengėjai dėl papildomos informacijos gali kreiptis į Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyrių.

Aktualūs dokumentai:

Marijampolės regiono kvietimas teikti projektinius pasiūlymus;
Projektinių pasiūlymo forma;
Finansavimo sąlygų aprašas.
Jums gali patikti

Komentavimas negalimas