Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ organizavo seminarą-mokymus

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ organizavo seminarą-mokymus rajono ikimokyklinių įstaigų, mokyklų ikimokyklinių skyrių auklėtojų padėjėjoms. Mokymai apjungė 40 rajono auklėtojų padėjėjų.

Balandžio 4 dieną įvykusio seminaro-mokymų tema – „Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos teorinių ir praktinių žinių pagrindai“. Pranešimus skaitė ir praktine patirtimi dalijosi Jurbarko pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Nijolė Janonytė, specialioji pedagogė, logopedė Simona Dargienė, socialinė pedagogė Inga Pranskaitienė bei Jurbarko švietimo centro direktorės pavaduotoja Audronė Kriščiukaitienė.

Mokymų metu trumpai pristatyti įstatymai, reglamentuojantys vaikų ugdymą(si) darželyje. Kalbėta apie auklėtojų padėjėjų esminius pareigybių aprašymų punktus.

Mokymų dalyvės pagilino žinias apie efektyvų bendravimą su vaikais bei jų tėvais. Taip pat gavo praktinių patarimų, kaip padėti pykčio apimtam ar netinkamai besielgiančiam vaikui. Kaip teigė lektorės, blogų vaikų nėra, tik jie netinkamai pasielgia, o suaugusiųjų pareiga parodyti vaikui tinkamą pavyzdį.

Padėjėjos buvo supažindintos su vaikų amžiaus tarpsnių raidos ypatumais, kuo kiekvienas amžius yra ypatingas. Išsamiai buvo pristatytos įvairios fizinės, emocinės, kognityvinės raidos sutrikimų rūšys, kurios apsunkina vaiko ugdymą(si) grupėje. Naudojant vaizdinę medžiagą, buvo parodyta, kaip atrodo, elgiasi įvairių sutrikimų turintys asmenys.

Lektorės kalbėjo ir apie socialinės rizikos šeimų vaikus, apie pagalbos galimybes šių šeimų vaikams. Akcentuota, kad auklėtojos padėjėja gali būti žmogumi, padedančiu vaikui pasijusti saugiai ugdymo įstaigos aplinkoje.

Renginio pabaigoje dėkojome lektorėms ir mokymų dalyvėms. Auklėtojų padėjėjų kompetencija svarbi ne tik prižiūrėti, bet ir padėti ugdyti vaikus. Reikalingos žinios ir įgūdžiai. Todėl mokymų diena savo turiniu buvo vertinga. Džiugu, kad auklėtojų padėjėjos siekia asmeninio tobulėjimo ir kokybiško santykio su savimi ir kitais.

Lopšelio-darželio „Buratinas“

direktorė Danutė Žilinskienė

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas