Vytauto Didžiojo paminklas Meškučių kaime

1932 metais Meškučių kaimo jaunalietuviams kilo idėja kaimo kapinaitėse pastatyti paminklą Vytautui Didžiajam. Jauni ir ne tik Meškučių kaimo vyrai, tarp kurių buvo ir knygnešių atžala Antanas Čėsna, iždininkas Stasys Matulaitis, ūkininkai Antanas Cėpla, Jonas Senkus ir daugelis kitų paminklui surinko per pusę tūkstančio litų.

Aukų rinkimas ir paminklo statyba užtruko trejus metus. 1935 metais liepos 7 dieną Meškučių kaimo (dabar Marijampolės savivaldybė) kapinių pradžioje buvo atidengtas Vytauto Didžiojo paminklas. Jį pašventino kunigas, profesorius Juozapas Stakauskas, savo sveikinimo kalboje pasidžiaugė šio kaimo jaunimu. Po jo jausmingų žodžių pasirodė sportininkai. Dešimties raitelių lenktynes žirgais laimėjo Masaitis. Svarsčius kilnojo Marijampolės jaunimo sporto organizacijos nariai, iš kurių geriausiai pasirodė Juozas Penčyla, po trejų metų tapęs ir Tautinių  žaidynių čempionu. Vakare pradžios mokykloje įvyko bendra vakarienė ir pasilinksminimo vakaras.

Beveik keturių metrų aukščio paminklas kainavo 600 litų; į šią sąmatą neįskaičiuota  veltui dovanota darbo jėga. Viršutinėje dalyje pritvirtintą kryžių sukūrė vietos meistras Vincas Ašeriškis. Postamente iškalė šūkį: „Jaunuomene! Neužmiršk protėvių kapų, laisvės kovotojų, nes Dievas pašauks visus“. Fundatorių ir pinigų aukotojų pavardės buvo surašytos specialiame lape ir įmūrytos į papėdę. Tiesa, dabar paminkle skaitome šiek tiek kitokį užrašą: „Tautai, Jaunąsias jėgas! Jaunuomene. Neužmiršk protėvių kapų, laisvės kovotojų, nes Dievas pašauks visus“.

Paminklas pragyveno visus istorijos verpetus (daugiausia dėl to, kad buvo specialiai užželdintas, o užrašas apgadintas). 1998 metais jį pirmą kartą „apgydė“, o 2004 metais, minint kaimo 320 metines, dar kartą sutvarkė. Po keleto metų atsirado kelrodės, nukreipiančios į jo stovėjimo vietą. Nors paminkle yra išraižyta data „1930“, tačiau ji žymi ne paminklo pastatymo datą (ji klaidingai nurodoma visuose dabar rašomuose tekstuose), bet jubiliejinius  Vytauto Didžiojo metus. Kapinaitėse yra stendas, trumpai supažindinantis su jų ir paminklo istorija.

Benjaminas Mašalaitis

Nuotraukose:  Meškučių kaime jaunalietuvių pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam ir 1935 m. liepos 21 d. publikacija “Suvalkietyje” apie šį įvykį.

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE