Žemdirbiai raginami rinkti įrodymus apie liūčių padarytus nuostolius

Rugsėjo 18 d. Žemės ūkio rūmų Tarybai priėmus rezoliuciją dėl priemonių ir pagalbos nukentėjusiems nuo liūčių žemdirbiams, Marijampolės savivaldybės administracija rekomenduoja žemės ūkio subjektams (ūkininkams, bendrovėms, kooperatyvams ir kt.) nedelsiant raštu informuoti bankus ir kredito įstaigas, NMA, sutartinius partnerius bei kitus kreditorius apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimų dėl nuo jų nepriklausančių kliūčių. Kaip nurodoma minėtoje rezoliucijoje, raštiškas pranešimas bus pagrindas pradėti derybas dėl atleidimo nuo netesybų ar delspinigių mokėjimo bei įsipareigojimų (pagal situaciją ir galimybes) vykdymo perkėlimo į kitus metus. Žemės ūkio veiklos subjekto pareiga – surinkti bei pateikti įrodymus, kad jis realiai negali įvykdyti įsipareigojimų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Todėl žemdirbiai raginami daryti fotonuotraukas, filmuotą medžiagą kaip įrodymus, kad žemdirbiai gali nepajėgti įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Informuoti, kreiptis su prašymu-paaiškinimu reikėtų į seniūnijas, Žemės ūkio skyrių.

Parengta pagal Lietuvos žemės ūkio rūmų informaciją

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.