Lankytinos vietos

Čia supažindinama su lankytinomis vietomis Sūduvos krašte, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Adomas ir Ieva gyveno Rudaminoje

Aš visuomet maniau, kad rojaus nereikia ieškoti kažkur toli. Gal net žemėje derėtų atidžiau apsidairyti. Pasirodo, kad ir numirti nebūtina... 2014 m. vasaros pradžioje apsilankiau Rudaminos dvare, kuriame nebuvau gal penkerius metus. Prie dvaro...

Skaityti daugiau

Marijampolės senosios kapinės

Įkurtos 1872 m. Išlikę kapų kompleksai: - Lietuvos karių-savanorių, žuvusių 1919-1920 m. dėl Lietuvos nepriklausomybės kapai. Palaidoti 65 kariai: Vyties kryžiaus ordino kavalierius vyr.leitenantas L.Jonaitis, DK Vytenio 9 pėstininkų pulko vadas pulkininkas A.Svylas, kapelionas...

Skaityti daugiau

Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia

Rašytiniai šaltiniai Igliauką mini nuo 1781 metų. Prienų seniūnas grafas Mykolas Butleris, Vilniaus vyskupo paragintas, tais metais pradėjo statyti bažnyčią, bet savo darbo nebaigė, nes kitų metų pradžioje mirė. Jo įpėdinis Kazimieras Sapiega statybai...

Skaityti daugiau

Tabariškių dvaras

Važiuojant „Via Baltica“ greitkeliu, netoli nuo sankryžos Paikiškių kaime (apie 2 km į pietvakarius nuo jos) žvilgsnį patraukia mūsų kraštovaizdžiui nebūdingas plytų ir akmenų statinys, primenantis pilį. Nors pilies čia niekada nebuvo, tačiau gana...

Skaityti daugiau

Buvo miestas ir miesto nėra

Taip jau kartais nutinka, kad išlieka tik patys stipriausi miestai...  Panašiai nutiko ir Prienų rajono savivaldybėje, Balbieriškio seniūnijoje, buvusiam Pramezio miestui. Apie jį ir noriu parašyti žinutę – nekrologą. Priežastis – visiškai niekur neminima...

Skaityti daugiau

Šiaudiniškių dvaras

Vilkaviškio rajone, Kybartų seniūnijoje, atgimsta įdomus istorinis objektas –  Šiaudiniškių dvaras. Vietovė minima pirmaisiais kryžiuočių invazijos metais. Manoma, kad čia, būsimo dvaro teritorijoje, 1380 m. gegužės 31 d. tarp LDK kunigaikščio Jogailos ir Vokiečių...

Skaityti daugiau

Paežerių dvaras

Paežerių dvaro sodyba – unikaliausias Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Dvaro ansamblis 1992 m. įtrauktas į saugomų objektų sąrašą kaip respublikinės reikšmės kultūros vertybė ir vertinamas...

Skaityti daugiau

Būdviečio dvaras

      Žingeidžius žmones, atsitiktinai ar planuotai užklydusius į Lazdijų rajono miestelį Būdvietį, nustebina du išskirtinės architektūros statiniai: medinis svirnas ir mauzoliejinė koplytėlė. Tai ryškiausi objektai, kurie liko iš praeityje garsaus Būdviečio dvaro....

Skaityti daugiau
Puslapis 9 iš 10 1 8 9 10