Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti regionui aktualūs klausimai

Kovo 17 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje buvo svarstomi klausimai,  susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu, aplinkosauga.

Posėdyje valstybinių miškų valdymo reformos pagrindinius aspektus pristatė LR Seimo narys ir Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika ir LR aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Tarybos nariai, regiono miškų urėdijų ir savivaldybių administracijų atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys turėjo galimybę išsiaiškinti rūpimus klausimus, susijusius ne tik su vykdoma miškų valdymo reforma. Posėdžio metu buvo diskutuojama daugiabučių renovacijos ir komunalinių atliekų tvarkymo klausimais, o taip pat ir dėl vilkų medžiojimo bei malkavimo tvarkos.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Banionienė pristatė Marijampolės regiono Integruotų teritorijų vystymo programos ataskaitą  už 2016 metus: pagrindinius rodiklius, jų kitimo tendencijas ir lėšų panaudojimą. Regioninės plėtros departamento prie VRM atstovė priminė, kad pagal ITV programą Marijampolės regione bus įgyvendinami 22 regioniniai projektai ir 2 projektai valstybinio planavimo būdu. Kol kas, iš šios programos yra įgyvendintas tik vienas regioninis projektas, tai – „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“. Pagal ITV programoje suplanuotas Marijampolės regione panaudoti lėšas, šiuo metu yra įsisavinta tik apie 6 proc. visų lėšų. 2017 metai turėtų būti efektyvesni ir produktyvesni, įgyvendinant projektus, kadangi jau patvirtinta daugumos regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai, pagal kuriuos savivaldybių administracijos gali rengti projektinius dokumentus ir planuoti projektų įgyvendinimą.

Taryba posėdyje pritarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui – papildant MRPP planą 2 priemonėmis: priemone „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, įtraukiant 5 projektus ir priemone „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, įtraukiant 2 projektus. Taip pat pagal išreikštą savivaldybių administracijų poreikį buvo patikslinti MRPP plane esančios priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 5 planuojamų įgyvendinti projektų duomenys: stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės, projekto pavadinimas, įgyvendinimo etapų datos bei finansavimo šaltiniai.

Vienas iš svarbių posėdyje aptartų klausimų – Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių planavimas ir įgyvendinimas. Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė priminė, kad 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu numatoma įgyvendinti regioninius projektus pagal 3 švietimo infrastruktūrai ir efektyvumo didinimui skirtas priemones: „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Taip pat ji pristatė bendrą informaciją apie Marijampolės regiono projektų planavimą ir įgyvendinimą. Pranešėja informavo, kad šiuo metu jau yra patvirtinti regiono projektų sąrašai pagal 10 iš 23 planuojamų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninių priemonių. Skyriaus vedėja akcentavo, kad kol kas nėra patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai pagal 6 regionines priemones. Šiuo metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriuje vertinami pareiškėjų pateikti projektiniai pasiūlymai pagal 5 priemones.

 

 

Parengė
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė
Kristina Jakavonienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X