Senosios Marijampolės savivaldybės dvidešimtmetis

Vytauto Didžiojo sodo fragmentas

Likus kiek daugiau nei pusmečiui iki antrojo pasaulinio karo pradžios, 1938 m. pab. Marijampolėje įvyko miesto savivaldos jubiliejaus iškilmės.

Pasak šaltinių, „Gruodžio 7 d. Marijampolės miesto taryba minėjo lietuviškos Marijampolės savivaldybės 20-ties metų darbo sukaktį. Iš Kauno į šventę atvyko buvusieji miestų burmistrai ir įvairių įstaigų viršininkai.

Iškilmės pradėtos viešojoje aikštėje – IVosios pradžios mokyklos atidarymu. Išsirikiavę mokiniai sutiko svečius. Marijampolės miesto burmistrui Maurukui buvo įteiktos gėlių puokštės. Mergaitės Goldšteinaitė, Margovskytė, Lurjaitė padeklamavo mokytojo Chavaso sukurtus eilėraščių posmus.

Perkirpus atidarymo juostą, visi sugužėjo į puikius mokyklos rūmus. Buvo pasidžiaugta lietuvių tolerancija jų tautinėms mažumoms ir palinkėta, kad Marijampolės žydai tą tinkamai įvertintų. Į tai atsakydamas mokyklos vedėjas Rozenas pažadėjo, kad žydai mokytojai dės visas pastangas, kad būtų verti tokios moderniškos mokyklos. Ir kad iš šios mokyklos išeitų lojalūs ir lietuvių kalbą gerbiantys piliečiai.

Pasirašius mokyklos atidarymo aktą, visi svečiai atvyko į Marijampolės savivaldybės salę. Čia įvyko iškilmingas posėdis. Buvo pakviestas pirmasis miesto burmistras Eliziejus Draugelis ir kiti buvę miesto vadovai.

Sugiedojus tautos himną perskaitytas platus pranešimas. Pranešime paliestas pirmasis Marijampolės savivaldybėje 1918 m. lapkričio 19 d. įvykęs posėdis. Tais laikais savivaldybė neturėjo nei stalų, nei plunksnakočių.

Šiandien (1938 m.) savivaldybės turtas viršija du milijonus litų. Daugybė šimtų tūkstančių išleista biednuomenės šelpimui. Tačiau liko dar daugybė darbų. Ypatingai svarbu įrengti Marijampolėje kanalizaciją ir vandentiekį. Įsteigti kultūros įstaigas.

Iškilmės baigėsi restorane „Sūdavija“. Pobūvis buvo be moterų. Pietuose dalyvavo apie 80 žmonių. Vaišių metu pirmieji Marijampolės burmistrai E. Draugelis, Barkauskas ir Staugaitis nušvietė Marijampolės savivaldybės praeitį.

Didžiausio pritarimo sulaukė miesto tarybos nario Br. Siručio kalba. Vaišių pabaigoje pasipylė linkėjimai, kad mieste kuo greičiau būtų įvestas vandentiekis. Kad Šešupės krantus puoštų gražūs bulvarai. Kad Marijampolė augtų ir kultūrėtų.

Burmistras Maurukas visiems kalbėtojams padėkojo, o miesto ugniagesių orkestro garsai paįvairino šventės pabaigą.“

1938 m., Marijampolė

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE